Centrum Informacji

i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku

  • Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku
    Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku

Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku

GDAŃSK
Pomorskie Parki
WFOŚiGW
Edukacja dla przyrody
Poznajemy drzewa i krzewy
TRADYCYJNE OGRODY przyjazne naturze i krajobrazom
ZAMIEŃ NAWŁOCIE na malwy przy płocie
Owady zapylające w ogrodzie
CIEEkawostki
Infoeko
OSTOJA

Akcja karmnik w tym sezonie była bardzo nietypowa, głównie ze względu na brak naszych stałych już gości.

Na szczęście nasi odbiorcy o nas nie zapomnieli i gdy tylko pojawiła się taka możliwość mogliśmy ich zaprosić na nasze niedzielne łapanie przy karmniku.

Sezon ten był również nietypowy z jeszcze jednego powodu, różnorodności ptaków. Obok stałych bywalców naszej stołówki jak bogatka, modraszka, czy sosnówka mieliśmy też bardziej egzotycznych gości.

Tym sposobem, po dłuższej przerwie, pojawiły się u nas grubodziób, strzyżyk i kosy, a przybyszem bardzo dawno nie widzianym okazał się rudzik.

Po tych wszystkich rewelacjach wydawałoby się, że lepiej już być nie może. Tymczasem swą obecnością, a co ważniejsze wpadnięciem do sieci, zaskoczyły nas dwie sójki.

W trakcie wszystkich obrączkowań złapaliśmy ponad 230 ptaków, a dzięki tym kilku rzadszym gościom mamy nadzieję na jeszcze lepszy sezon już w towarzystwie większej grupy odbiorców, których, mamy nadzieję, bedziemy mogli zaprosić do siebie.

Akcja karmnik to zorganizowane łapanie ptaków przylatujących do karmników, które organizowane w różnych miejscach w Polsce pozwala zebrać sporo materiału naukowego na temat zimujących ptaków.

Działalności Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku
jest finansowana za środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.