Centrum Informacji

i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku

  • Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku
    Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku

Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku

GDAŃSK
Pomorskie Parki
WFOŚiGW
Edukacja dla przyrody
Poznajemy drzewa i krzewy
TRADYCYJNE OGRODY przyjazne naturze i krajobrazom
ZAMIEŃ NAWŁOCIE na malwy przy płocie
Owady zapylające w ogrodzie
CIEEkawostki
Infoeko
OSTOJA

Zostań liderem w zakresie ekologii – bezpłatne szkolenie dla nauczycieli i przedstawicieli NGO

Termin:  17 września - Gdańsk

Jeśli interesujesz się tematyką zmian klimatu i ochroną środowiska oraz chciałbyś przekazywać tę wiedzę kolejnym osobom, koniecznie musisz przyjść na szkolenie realizowane w ramach projektu „Czyste powietrze nad Wisłą”, dofinansowanego przez NFOŚiGW.

Agenda szkolenia:

I.    Moduł szkoleniowy:

1.    Zmiany klimatyczne – prawdziwe zagrożenie?

2.   Międzynarodowe i krajowe narzędzia walki ze zmianami klimatu (Konwencja Klimatyczna, Protokół z Kioto, Dyrektywy UE, plany gospodarki niskoemisyjnej).

3.    Społeczeństwo/konsumenci a zmiany klimatyczne.

4.    Możliwości redukcji indywidulanych emisji gazów cieplarnianych w obszarze konsumpcji.

5.    Rola edukatorów ekologicznych (NGO, nauczyciele) w podnoszeniu świadomości na temat zmian klimatycznych. 

II.   Moduł warsztatowy:

6.    Opracowanie założeń przykładowego konkursu/projektu/akcji promocyjnej dotyczących ograniczenia emisji z konsumpcji oraz prezentacja wyników prac w grupach.

Cel szkolenia: przekazanie uczestnikom wiedzy merytorycznej oraz przede wszystkim zachęcenie do podjęcia „aktywności ekologicznej”, w ramach pracy, którą na co dzień wykonują.

Szkolenie to „pakiet pomysłów” na zorganizowanie i przeprowadzenie bloku zajęć dotyczących: zmian klimatu, wpływu jednostki na te zmiany, sposobów walki ze zmianami klimatu.

Wiedza zdobyta podczas szkolenia z pewnością przyda się osobom, które prowadzą kółka ekologiczne, kółka przyrodnicze oraz warsztaty ekologiczne.

Mamy nadzieję, że zainspirujemy Was do ekologicznych działań!

Szkolenie jest bezpłatne.

Adresaci szkolenia:

Zapraszamy do udziału w szkoleniu przedstawicieli NGO, którzy działają w zakresie ekologii i edukacji dzieci i młodzieży oraz nauczycieli geografii, biologii lub chemii nauczających w gimnazjum.

Dokumenty zgłoszeniowe dostępne są pod: : www.czystepowietrzenadwisla.pl oraz www.foundationprometheus.org w zakładce NFOŚiGW.

Rozwiąż quiz ekologiczny!

Uczestnik ma dokonać wyborów konsumenckich, bardziej lub mniej przyjaznych środowisku. 

Cel quizu: ukazanie, jak szybko i łatwo można zamienić codzienne nawyki na proekologiczne.

Quiz to platforma łącząca szkolenia oraz instalację na kurtynie wodnej nad Wisłą podczas tegorocznej edycji Bella Skyway Festival.

Aby przejść do quizu, kliknij: czystepowietrzenadwisla.pl/gra!

Organizator:

Fundacja Rozwoju Regionalnego „PROMETHEUS”

ul. Polna 100, 87-100 Toruń

tel.: 604-994-128 / e-mail: szkolenia@foundationprometheus.org