Centrum Informacji

i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku

 • Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku
  Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku

Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku

GDAŃSK
Pomorskie Parki
WFOŚiGW
Edukacja dla przyrody
Poznajemy drzewa i krzewy
TRADYCYJNE OGRODY przyjazne naturze i krajobrazom
ZAMIEŃ NAWŁOCIE na malwy przy płocie
Owady zapylające w ogrodzie
CIEEkawostki
Infoeko
OSTOJA

 

Na bezpłatny piknik pełen przyrodniczych atrakcji zapraszają:
Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej,
Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych oraz Partnerzy.

Rok Wisły, świętujmy go razem! 

 

Wisła to temat rzeka. Najdłuższa rzeka w Europie w całości przebiegająca w granicach jednego państwa. To najbardziej polska z naszych rzek. Królowa. Swój bieg kończy w Morzu Bałtyckim. Przepływając przez cały kraj łączy południe z północą a dzięki dopływom wschód z zachodem. Jest przedmiotem a może właśnie Podmiotem troski wszystkich Polaków. To wspaniałe dziedzictwo przyrody, ostoja różnorodności biologicznej. Jej „dzikość” fascynuje nie tylko przyrodników ale także podróżników, którzy zmagają się z nią kajakiem, rowerem czy pieszo.
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2017 Rokiem Rzeki Wisły, otwierając tym samym dyskusję o przyszłości tej wspaniałej rzeki. Jak dobrze znasz Wisłę? Zapraszamy na IX piknik edukacyjny Bioróżnorodność - poznaj by zachować, który dedykujemy Wiśle.  

Daty i miejsca:
Piątek, 19 maja, godz. 10.00-14.00, Gdynia Orłowo, Zespół pałacowo - parkowy w Kolibkach
Sobota, 20 maja, godz. 11.00-18.00, Gdańsk, Park im. R. Reagana (wejście A od ul. Jana Pawła II)

Program:
Piątek, 19 maja, godz. 10.00-14.00, Gdynia Orłowo, Zespół pałacowo - parkowy w Kolibkach

•             Strefa relaksu:

 • Popłynąć z Królową - Teatr Delikates
 • Hotelik Tarło - Teatr Delikates

•             Strefy edukacji:

 • RZEKA w Centrum uwagi - Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej
 • W ujściach rzek - Nadmorski PK i Błękitna Szkoła we Władysławowie
 • Niechaj ktoś odgadnie, co rzeka ma na dnie - Wdzydzki PK i Zielona Szkoła w Schodnie
 • Rzeki Bioróżnorodności - Zaborski PK
 • Żuławy Wiślane - kraina na wodzie - PK „Mierzeja Wiślana”
 • Tajemniczy świat łęgów - Trójmiejski PK
 • Motyle i „latające smoki” barwną ozdobą brzegów rzek i podmokłych łąk - Kaszubski PK i Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Szymbarku
 • Wielce szanowna  troć wędrowna - PK „Dolina Słupi”
 • Olsztyńska szkoła ichtiologów pomaga rybom wędrownym - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Szlakiem Królowej. Poznaj system rzeczny Wisły - Fab Lab Trójmiasto
 • Wisła – ostatnia dzika rzeka. Poznaj różnorodność terenów zalewowych - Fab Lab Trójmiasto
 • SKARBY W SKARPIE - zimorodek i brzegówka - Katarzyna Michałowska
 • Twórcze MEANDRY rzeki INSPIRACJI  - Maria Lepczak-Wysocka
 • Rzecz o meandrach, czyli dlaczego warto chronić naturalne cieki wodne - Dawid Weisbrodt
 • Żył raz w Wiśle sum wąsaty...  - Pracownia pod Błękitnym Drzewem
 • Z biegiem rzeki - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
 • Wodne osobliwości Puszczy Białowieskiej - Białowieski Park Narodowy i Starostwo Powiatowe w Hajnówce
 • Wisłą do Bałtyku - Akwarium Gdyńskie MIR-PIB
 • Nocne skrzydła nad Wisłą - Studenckie Koło Naukowe Chiropterologiczne UG
 • Rzeki ptasim drogowskazem - Fundacja Akcja Bałtycka
 • Łeba i Łupawa - dzikie rzeki pełne życia - Słowiński Park Narodowy
 • Rośliny lecznicze występujące nad brzegami rzek i terenach podmokłych - Ogród Roślin Leczniczych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
 • Martwe drewno jako rezerwuar wody w zlewni Wisły - Nadleśnictwo Gdańsk
 • Skarby Wisły - Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych
 • Zwierzęta wodne - Wdecki PK

Sobota, 20 maja, godz. 11.00-18.00, Gdańsk, Park im. Ronalda Reagana (wejście A od ul. Jana Pawła II)

·         Strefa relaksu:

 • Popłynąć z Królową - Teatr Delikates
 • Hotelik Tarło - Teatr Delikates
 • Po nitce do Wisły - zRęczne Wisły dzierganie - Pracownia pod Błękitnym Drzewem

·         Strefa edukacji:

 • RZEKA w Centrum uwagi - Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej
 • W ujściach rzek - Nadmorski PK i Błękitna Szkoła we Władysławowie
 • Niechaj ktoś odgadnie, co rzeka ma na dnie - Wdzydzki PK i Zielona Szkoła w Schodnie
 • Rzeki Bioróżnorodności - Zaborski PK
 • Żuławy Wiślane - kraina na wodzie - PK „Mierzeja Wiślana”
 • Motyle i „latające smoki” barwną ozdobą brzegów rzek i podmokłych łąk - Kaszubski PK i Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Szymbarku
 • Tajemniczy świat łęgów - Trójmiejski PK
 • Wielce szanowna  troć wędrowna - PK „Dolina Słupi” oraz Instytut Rybactwa Śródlądowego, Zakład Ryb Wędrownych
 • Olsztyńska szkoła ichtiologów pomaga rybom wędrownym - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Szlakiem Królowej. Poznaj system rzeczny Wisły - Fab Lab Trójmiasto
 • Wisła – ostatnia dzika rzeka. Poznaj różnorodność terenów zalewowych - Fab Lab Trójmiasto
 • SKARBY W SKARPIE - zimorodek i brzegówka - Katarzyna Michałowska
 • Twórcze MEANDRY rzeki INSPIRACJI  - Maria Lepczak-Wysocka
 • Rzecz o meandrach, czyli dlaczego warto chronić naturalne cieki wodne - Dawid Weisbrodt
 • Żył raz w Wiśle sum wąsaty...  - Pracownia pod Błękitnym Drzewem
 • Ochrona bioróżnorodności rezerwatów przyrody w Dolinie Wisły - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku
 • Z biegiem rzeki - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
 • Wodne osobliwości Puszczy Białowieskiej - Białowieski Park Narodowy i Starostwo Powiatowe w Hajnówce
 • Wisłą do Bałtyku - Akwarium Gdyńskie MIR-PIB
 • Nocne skrzydła nad Wisłą - Studenckie Koło Naukowe Chiropterologiczne UG
 • Wisła - przyrodnicza arteria Pomorza - Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa i Eko-Centrum Heliantus
 • Ujście Wisły. Ścieżki NATURY - Grupa Badawcza Ptaków Wodnych KULING
 • Woda źródło życia - Liga Ochrony Przyrody - Oddział w Kościerzynie i Okręg w Gdańsku
 • Na granicy światów – bogactwo życia ujścia Wisły - Stacja Morska IO UG im. Profesora Krzysztofa Skóry
 • Piękna strona Żuław - czyli poznaj wodną roślinność - Studenckie Koło Naukowe Botaniczne "Zioło" UG
 • Skarby przyrodnicze delty rzeki Redy - Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Trójmiejska Grupa OTOP i Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego
 • Wodne potyczki - Centrum Hewelianum
 • WODA - temat rzeka. Czyli czym jest rzeka dla chemika? - Naukowe Koło Chemików Studentów Politechniki Gdańskiej
 • Akademia młodego wędkarza - Polski Związek Wędkarski
 • ZOO - temat rzeka - Gdański Ogród Zoologiczny
 • ABC - postępowania z dzikimi zwierzętami - Pomorski Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt "Ostoja"
 • Ekologiczny trening kreatywności - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Gdańsku
 • Wodne ciekawostki - Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni
 • Mikroplastik makroproblem - Polski Klub Ekologiczny Okręg Wschodnio-Pomorski i Gdańska Fundacja Wody
 • Jakość  powietrza w portowym mieście Gdańsk

   - Fundacja Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej
 • Posłuchaj dotknij, poczuj - nadrzeczny świat - Zespół Szkół Architektury Krajobrazu i Handlowo-Usługowych
 • Rzeka - autostrada dla roślin - Stacja Biologiczna Wydziału Biologii UG
 • Bałtyk- rzeka tajemnic - Studenckie Koło Naukowe Oceanografów UG
 • Małopolski Przełom Wisły - geologia a bioróżnorodność - Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych Ośrodek Zamiejscowy w Lubartowie
 • Saturator z gdańską wodą - Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna

Finansowanie: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Gdynia.