Centrum Informacji

i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku

  • Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku
    Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku

Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku

GDAŃSK
Pomorskie Parki
WFOŚiGW
Edukacja dla przyrody
Poznajemy drzewa i krzewy
TRADYCYJNE OGRODY przyjazne naturze i krajobrazom
ZAMIEŃ NAWŁOCIE na malwy przy płocie
Owady zapylające w ogrodzie
CIEEkawostki
Infoeko
OSTOJA

Opływ Motławy – wodny

Ogród miasta.

Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej
w ramach cyklu comiesięcznych spotkań miłośników ekologii
zaprasza na spotkanie terenowe:
Opływ Motławy – wodny Ogród miasta.
którą poprowadzi
dr Michał Buliński
Spotkanie odbędzie się 17 sierpnia 2017 roku (czwartek)
o godz. 16:00 przy „kolorowym moście” nad Opływem Motławy
(dojście ul. Kurzą - na przedłużeniu ul. Toruńskiej, w okolicy dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście).

Tematyka:

Opływ Motławy jest sztucznie zbudowaną w przeszłości fosą. Obecnie jego bogata szata roślinna nawiązuje do eutroficznych zbiorników i starorzeczy. Możemy tu podziwiać szereg gatunków roślin wodnych, a także nadwodnych, mimo zabudowy brzegów gabionami. Na uwagę zasługują m.in. halofity, czyli słonorośla, których obecność wiąże się ze zjawiskiem cofki, czyli przedostawania się słonawych wód z Zatoki Gdańskiej, poprzez Martwą Wisłę i Motławę. Wzdłuż brzegów Opływu Motławy, pomimo uporczywego kreowania od lat trawników, obecne są wciąż bujne zbiorowiska roślinności ruderalnej. Bogactwo ich składu gatunkowego wynika z faktu, że były tu niegdyś bastiony ziemne, zbudowane m.in. z odpadów komunalnych Gdańska. Ozdobą brzegów są też krzewy głogów, z których najstarsze, pokręcone okazy, stanowią pozostałość po żywopłotach głogowych – dawnym elemencie fortyfikacji, stworzonym przez artylerię pruską. 

Serdecznie zapraszamy!