Centrum Informacji

i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku

  • Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku
    Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku

Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku

GDAŃSK
Pomorskie Parki
WFOŚiGW
Edukacja dla przyrody
Poznajemy drzewa i krzewy
TRADYCYJNE OGRODY przyjazne naturze i krajobrazom
ZAMIEŃ NAWŁOCIE na malwy przy płocie
Owady zapylające w ogrodzie
CIEEkawostki
Infoeko
OSTOJA

 

Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej
w ramach cyklu comiesięcznych czwartkowych spotkań miłośników ekologii
zaprasza na spacer przyrodniczy
„Urozmaicony świat roślin Parku Oliwskiego”
który  poprowadzą
Andrzej Garbalewski i Michał Buliński

Spotkanie rozpocznie się 17 września 2015 roku (czwartek)
o godz. 16:00 przed bramą główną do Parku Oliwskiego.

Park Oliwski jest taką enklawą w obrębie Gdańska, która miłośników przyrody cieszy o każdej porze roku. Schyłek lata jest również dobrą porą, aby poznawać rosnące tu okazy egzotycznych drzew i krzewów, które pokaże pasjonat dendrologii Andrzej Garbalewski. Przy okazji można porównać je z rodzimymi gatunkami drzew i krzewów, obecnymi w Parku, jakie przybliży geobotanik Michał Buliński.

Serdecznie zapraszamy do wspólnego spaceru po Parku Oliwskim i podziwiania jego bogactwa!