Mokradła – najbardziej niedoceniane ekosystemy na świecie

Data: 23-01-2023

Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej
w ramach cyklu comiesięcznych spotkań miłośników ekologii
zaprasza na prelekcję Dawida Weisbrodta
„Mokradła – najbardziej niedoceniane ekosystemy na świecie”

Spotkanie rozpocznie się w czwartek 2 lutego 2023 roku o godz. 16:00
w siedzibie CIEE przy ul. Polanki 51.

Mokradła to pod wieloma względami miejsca niezwykłe. Kiedyś były to owiane złą sławą miejsca bytowania topielców, rusałek i innych groźnych stworzeń. Dziś wiemy, że ekosystemy te pełnią niezliczone funkcje przyrodnicze -  są ogromnym magazynem wody oraz rezerwuarem różnorodności biotycznej. Odpowiednia ochrona ekosystemów bagiennych to także jeden z warunków ograniczenia skutków współczesnej zmiany klimatu.  Niektóre typy mokradeł to także naturalne archiwa przyrody, będące źródłem wiedzy o zmianach środowiska w przeszłości geologicznej.

Serdecznie zapraszamy! Spotkanie odbędzie się w ramach obchodów Światowego Dnia Mokradeł.

Po prelekcji chętnych zapraszamy na prezentację filmu przyrodniczego „Narew – od źródeł do ujścia”, zrealizowanego na zlecenie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Film eksponuje walory rzeki Narew mającej charakter rzeki warkoczowej i wpisanej na listę obszarów wodno-błotnych o międzynarodowym znaczeniu Konwencji Ramsarskiej.

Mokradła – zaproszenie na prelekcję o najbardziej niedocenianych ekosystemach na świecie, fot. D. Weisbrodt
Światowy Dzień Mokradeł