Centrum Informacji

i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku

  • Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku
    Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku

Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku

GDAŃSK
Pomorskie Parki
WFOŚiGW
Edukacja dla przyrody
Poznajemy drzewa i krzewy
TRADYCYJNE OGRODY przyjazne naturze i krajobrazom
ZAMIEŃ NAWŁOCIE na malwy przy płocie
Owady zapylające w ogrodzie
CIEEkawostki
Infoeko
OSTOJA

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie online. Tym razem spotkamy się w plenerze, tematem będzie „ogród przyjazny”.
Transmisja rozpocznie się 27 maja 2020 r. o godz. 18.00 na profilu Wanoga Piotr Kowalewski Oczywiście udostępnimy ją też na profilu CIEE.

Zapraszamy wraz z Piotrem Kowalewskim:
Ogród z założenia jest czymś odgrodzonym od reszty świata, naszym bezpiecznym azylem.
Nie musi on jednak być miejscem gdzie panuje „tuja”, beton i trawnik.
Przyroda za płotem może sama nam pokazać, jaki ogród będzie najlepiej wyglądał u nas.
W trakcie spaceru po moim małym ogrodzie podzielę się moimi sposobami i spostrzeżeniami, jak zaprząc naturę do pracy w naszym ogrodzie, zwiększać bioróżnorodność, stwarzać azyl przyjazny dla nas i dla przyrody, a nawet ratować zagrożone siedliska.

Spotkanie realizujemy dzięki dofinansowaniu ze środków Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku