Centrum Informacji

i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku

  • Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku
    Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku

Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku

GDAŃSK
Pomorskie Parki
WFOŚiGW
Edukacja dla przyrody
Poznajemy drzewa i krzewy
TRADYCYJNE OGRODY przyjazne naturze i krajobrazom
ZAMIEŃ NAWŁOCIE na malwy przy płocie
Owady zapylające w ogrodzie
CIEEkawostki
Infoeko
OSTOJA

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu za zaangażowanie, podzielenie się pasją a w szczególności za czas poświęcony na zagospodarowanie ogrodów, obserwacje i pomoc przyrodzie rodzimej poprzez tworzenie dla niej przyjaznego otoczenia.

Poniżej zamieszczamy listę nagrodzonych prac oraz wybrane zdjęcia, które pojawiły się nadesłanych pracach.

 

W kategorii "ogrody przy placówkach dydaktycznych i oświatowych nagrody otrzymują:

Miejsce I ex aequo:

- "Ostoja dla owadów" przy Szkole Podstawowej im. J. Kochanowskiego w Stowięcinie

- "Niezapominajkowy ogród" przy przedszkolu nr 15 w Gdańsku

Miejsce II ex aequo: 

- Przedszkole nr 85 w Gdańsku

- "Kaszubski ogród" przy Centrum Inicjatyw Edukacyjnych w Kartuzach

- "Ogród dla motyli" przy Warsztacie Terapii Zajęciowej w Gdańsku

Wyróżnienia:

- Przedszkole nr 54 w Gdyni

- Niepubliczne Przedszkole "Bajkowy Świat" w Różynach

- Szkoła Podstawowa nr 86 w Gdańsku

- Gminne przedszkole w Kolbudach

W kategorii ogrodów prywatnych nagrody otrzymują:

Miejsce I:

 - Bogumiła Bukała

Miejsce II ex aequo:

- Anna i Grzegorz Pawłowscy

- Magdalena Koźbiał

- Magdalena Muzioł

Wyróżnienia:

- Agnieszka Zas

- Jola Wojciechowska

- Katarzyna Kubach-Pryczkowska

- Maria Weber

- Marta Skrzyńska

- Teresa Dąbrowiak

 

Wszystkim nagrodzonym gratulujemy! Oficjalne rozdanie nagród odbędzie się podczas najbliższego spotkania czwartkowego (18.10.2018) poświęconego ogrodom przyjaznym naturze i krajobrazom (Osobom, które nie będą mogły pojawić się na wręczeniu nagród, zostaną one wysłane pocztą).

 

Działania Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku są możliwe dzięki wsparciu

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.