Centrum Informacji

i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku

 • Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku
  Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku

Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku

GDAŃSK
Pomorskie Parki
WFOŚiGW
Edukacja dla przyrody
Poznajemy drzewa i krzewy
TRADYCYJNE OGRODY przyjazne naturze i krajobrazom
ZAMIEŃ NAWŁOCIE na malwy przy płocie
Owady zapylające w ogrodzie
CIEEkawostki
Infoeko
OSTOJA

  „Otwarcie na WIOSNĘ” w Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku
unikatowa oferta
Szanowni Państwo, nauczyciele, edukatorzy!


Otwieramy się na WIOSNĘ i na nowe. Specjalnie dla Was przygotowaliśmy coś wyjątkowego. Zapraszamy na akcję „Otwarcie na WIOSNĘ”! Zobacz z nami co w trawie piszczy.
Kiedy: wtorek 21 marca, godz. 8.00-14.00
Miejsce: Polanki 51, Gdańsk
Dla kogo? Klasy 4-8 szkół podstawowych, gimnazjum, szkoły średnie
Czas trwania: od 1,5 do 2 godzin (na grupę/klasę)
Co proponujemy: udział w „grze obiektowej” z wykorzystaniem makiet dydaktycznych animowanych przez edukatorów, przyśpieszony kurs tropienia, spacer z ornitologiem, spotkanie 3-go stopnia z chiropterologiem no i symboliczne topienie marzanny!

 •   Nietoperze bez tajemnic – Nadmorski Park Krajobrazowy
 •   Skrzydlaci mieszkańcy lasów i miast - Trójmiejski Park Krajobrazowy
 •   Z życia płazów - Trójmiejski Park Krajobrazowy
 •   Motyle i "latające smoki" barwną ozdobą brzegów rzek i podmokłych łąk - Kaszubski Park Krajobrazowy
 •   Ogród przyjazny - CIEE
 •   Równowaga w Centrum uwagi - CIEE
 •   Śladami dzikich stworzeń
 •   Życie drzew - CIEE
 •   SOS dla sów - Stowarzyszenie Ochrony Sów
 •   Gry i zabawy przyrodnicze
 •   Wystawa fotograficzna „Na parkowych szlakach”
 •   Pokaz animacji „Zobacz z nami co w trawie piszczy”

Na akcję obowiązują zapisy: tel. 58 301 80 99 lub k.kubic@pomorskieparki.pl

Działalność Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku funkcjonującego w Pomorskim Zespole Parków Krajobrazowych jest realizowana dzięki dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Projekt „EDUKACJA DLA PRZYRODY” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11: Środowisko, Działanie: 11.4 Ochrona różnorodności biologicznej, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Beneficjent: Województwo Pomorskie - Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
Partner: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku