Centrum Informacji

i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku

  • Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku
    Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku

Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku

GDAŃSK
Pomorskie Parki
WFOŚiGW
Edukacja dla przyrody
Poznajemy drzewa i krzewy
TRADYCYJNE OGRODY przyjazne naturze i krajobrazom
ZAMIEŃ NAWŁOCIE na malwy przy płocie
Owady zapylające w ogrodzie
CIEEkawostki
Infoeko
OSTOJA

Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej
w ramach cyklu comiesięcznych spotkań miłośników ekologii
zaprasza na prelekcję przyrodniczą:
„Prawne aspekty ochrony ptaków”
którą przedstawi:

Paweł T. Dolata

Spotkanie odbędzie się 20 września 2019 roku (Wyjątkowo w Piątek!)

o godz. 16:00 w siedzibie CIEE na ulicy Polanki 51.

W trakcie prelekcji dowiemy się o historii kulturowej i prawnej ochrony ptaków w Polsce, wspólnie z uczestnikami postaramy się odpowiedzieć na trudne pytania czy faktycznie większość ptaków Polski (nawet najliczniejsza zięba) objętych jest ochroną ścisłą, a przede wszystkim, czy normy prawa znajdują zastosowanie w praktyce, jakie instytucja mają zabezpieczać ochronę ptaków i jak się z tego wywiązują, czy prawo łowieckie można uznać za formę ochrony ptaków, wreszcie jak możliwie skutecznie wykorzystywać prawo do ochrony awifauny.
Paweł T. Dolata – z wykształcenia prawnik, zajmuje się badaniami i ochroną ptaków, łącząc te dziedziny. Autor i współautor licznych publikacji z zakresu ornitologii i ochrony ptaków, współautor książki „Ochrona ptaków w mieście” (2013).

Przed prezentacją otwarta zostanie w naszej siedzibie wystawa fotografii: „Przyrodniczy raj u ujścia Redy”.

Wystawa przygotowana została przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. Składa się na nią blisko czterdzieści fotografii prezentujących bogactwo przyrodnicze rezerwatu Beka - kobierce słonolubnej roślinności, malownicze, naturalnie kształtowane wybrzeże morskie i związane z nimi gatunki ptaków.
Wystawa została przygotowana w ramach projektu „Zrównoważona turystyka i ekstensywne rolnictwo dla rezerwatu przyrody Beka” realizowanego we współpracy OTOP z Fundacją Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego i Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

 

Po naszym spotkaniu o godzinie 17:30 zapraszamy do wysłuchania prelekcji Pana Pawła T. Dolaty pod nazwą:

"Bocian czarny i jego ochrona w Polsce".

Spotkanie organizowane jest przez Trójmiejską Grupę Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków.

 

Działalności Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku jest finansowana za środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.