Centrum Informacji

i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku

 • Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku
  Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku

Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku

GDAŃSK
Pomorskie Parki
Bioróżnorodność - poznaj by zachować
Dojrzały Smak Przygody 2019
Edukacja dla przyrody
Poznajemy drzewa i krzewy
Infoeko
CIEEkawostki
TRADYCYJNE OGRODY przyjazne naturze i krajobrazom
ZAMIEŃ NAWŁOCIE na malwy przy płocie
OSTOJA
WFOŚiGW

 

Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej
serdecznie zaprasza nauczycieli i edukatorów
na bezpłatne szkolenie:
„Energetycznie o klimacie”
które odbędzie się 11 marca 2019 roku o godz. 12.30

Adresaci: Nauczyciele, edukatorzy

O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszenia. 30 uczestników szkolenia otrzyma pakiety edukacyjne (2 książki o tematyce związanej ze szkoleniem).

Czas trwania: ok. 3 godziny

Miejsce: siedziba Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej, ul. Polanki 51, Gdańsk

Program szkolenia:

 • Pokaz niespodzianka przygotowany przez pracowników Centrum Nauki Experyment w Gdyni
 • Energia wokół nas - wykorzystanie źródeł odnawialnych i oszczędność energii
  - Marcin Gregorowicz, doradca energetyczny, WFOŚiGW w Gdańsku
 • OZE – dwie strony medalu
 • Czy jest alternatywa dla OZE?
 • O energii, której warto nie zużyć - znaczenie efektywności energetycznej
   
 • Część praktyczna - zespół CIEE
 • Krótki kurs możliwości modeli prezentujących OZE
 • Podpowiedzi praktyczne w stylu „Do It Yourself”
   
 • Zmiany klimatyczne: wczoraj, dziś i jutro - dr Dawid Weisbrodt pracownik UG, na co dzień zajmujący się badaniem zmian środowiska przyrodniczego w przeszłości
 • Czy obecne ocieplenie, to chwilowa anomalia, czy może początek globalnej katastrofy?
 • Jak obecne zmiany prezentują się na tle zmian klimatycznych w poprzednich epokach geologicznych?
 • Wykorzystanie aktywizujących metod nauczania w czasie zajęć o tematyce środowiskowej

Prosimy o zapisy na szkolenie (imię i nazwisko, szkoła, nr telefonu kontaktowego) drogą mailową na adres k.kubic@pomorskieparki.pl lub telefoniczną (58 301 80 99). Zgłoszenie jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji na warsztat, zgodnie z polityką prywatności PZPK. Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu, w przypadku rezygnacji, proszone są o pilny kontakt, w celu umożliwienia zaproszenia nauczycieli z listy rezerwowej. Brak informacji o rezygnacji z udziału w warsztatach będzie skutkował brakiem możliwości udziału w przyszłości w warsztatach realizowanych przez CIEE.

 

Działalność Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej jest realizowana dzięki dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Szkolenie jest realizowane we współpracy z WFOŚiGW w Gdańsku oraz Centrum Nauki Experyment. Warsztaty odbędą się w ramach instrumentu elastyczności w projekcie „EDUKACJA DLA PRZYRODY”.

 

Projekt „EDUKACJA DLA PRZYRODY” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11: Środowisko, Działanie: 11.4 Ochrona różnorodności biologicznej współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Beneficjent: Województwo Pomorskie - Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Partner: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku