Centrum Informacji

i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku

  • Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku
    Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku

Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku

GDAŃSK
Pomorskie Parki
WFOŚiGW
Edukacja dla przyrody
Poznajemy drzewa i krzewy
TRADYCYJNE OGRODY przyjazne naturze i krajobrazom
ZAMIEŃ NAWŁOCIE na malwy przy płocie
Owady zapylające w ogrodzie
CIEEkawostki
Infoeko
OSTOJA

Ambsada U.S.A. w Polsce gościła amerykańskiego eksperta, Eben’a Schwartz’a, dyrektora programu Marine Debris Program w California Coastal Commission. W związku z tym faktem odbyła się seria spotkań z ekspertem. Jedno z nich miało miejsce w naszej siedzibie. Spotkanie było dedykowane organizacjom pozarządowym i działaczom lokalnym z ekspertem. Pan Schwartz chętnie zapoznał się z naszą działalnością oraz zaproszonych gości, edukatorów, lokalnych aktywistów, przedstawicieli NGO-sów i opowiedział o działaniach California Coastal Comission w zakresie oczyszczania wybrzeża i zbiorników wodnych, zwłaszcza z plastiku, o przysztłych priorytetach dotyczących działań i regulacji związanych z zanieczyszczeniem wód i wybrzeży, a także o swoim doświadczeniu współpracy z organizacjami pozarządowymi i dobrych praktykach współpracy NGOs z władzami lokalnymi, naukowcami, instytucjami oświatowymi i innymi organizacjami.

Po krótkim przedstawieniu się, otworzło się pole do dyskusji i wymiany doświadczeń w zakresie przeciwdziałania zanieczyszczeń wód plastikiem, programów edukacyjnych i regulacji, które ten problem zwalczają, współpracy organizacji pozarządowych, również z władzami lokalnymi.