Centrum Informacji

i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku

  • Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku
    Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku

Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku

GDAŃSK
Pomorskie Parki
WFOŚiGW
Edukacja dla przyrody
Poznajemy drzewa i krzewy
TRADYCYJNE OGRODY przyjazne naturze i krajobrazom
ZAMIEŃ NAWŁOCIE na malwy przy płocie
Owady zapylające w ogrodzie
CIEEkawostki
Infoeko
OSTOJA

 

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu za zaangażowanie, podzielenie się pasją a w szczególności za czas poświęcony na obserwacje i pomoc naszym mniejszym braciom w przeżyciu trudnego okresu zimy.

Jury konkursowe postanowiło podzielić zdjęcia na wykonane przez uczestników pełnoletnich i niepełnoletnich.

W pierwszej grupie prace nagrodzone zostały w podanych w regulaminie konkursu kategoriach, w drugiej zaś grupie oceniane były wszystkie prace bez podziału na kategorie.

Poniżej zamieszczamy listę nagrodzonych prac oraz wybrane zdjęcia konkursowe.

Uczestnicy pełnoletni:
Najlepsze ujęcie spod karmnika
:
I miejsce – Tomasz Smuczyński

II miejsce – Grzegorz Pawłowski

III miejsce – Bogumiła Spierewka

Najciekawszy/najrzadszy gość w karmniku:

I miejsce – Agnieszka Damps

II miejsce – Wiera Merkelowa

III miejsce – Martyna Markiewicz

Największa liczba gości przy karmniku:

I miejsce – Agnieszka Radziszewska

II miejsce – Justyna Gumowska

Interakcje między gośćmi karmnika:

I miejsce – Tomasz Smuczyński

II miejsce – Bogumiła Spierewka

III miejsce – Bogumiła Bukała

Wyróżnienia:

Paulina Jasionowska, Alicja Mianowska, Agnieszka Zas, Danuta Kobylarz, Dariusz Skwierawski, Hanna Smuczyńska, Ewa Furmańska.

 

Uczestnicy niepełnoletni:

I miejsce – Aleksandra Damps

II miejsce – Hanna Wyżlic

III miejsce – Kacper Płocharski

Wyróżnienia:

Alicja Furmańska, Martyna Bronk, Robert Górnicki

Wszystkim nagrodzonym gratulujemy!

 

Działania Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku są możliwe dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.