Czerwiec 2015

Zielone pytanie w maju brzmiało następująco: Rak szlachetny był kiedyś gatunkiem występującym obficie w jeziorach i rzekach województwa pomorskiego. Od kilkudziesięciu lat jego populacja drastycznie się zmniejsza. Jakie są tego przyczyny?
Propozycja odpowiedzi Pani Edyty Martyniuk
- wprowadzanie obcych gatunków raków amerykańskich skutecznie wypiera naszą rodzimą populację raka szlachetnego. Rak szlachetny jest zwierzęciem wysoce wrażliwym na zanieczyszczenia, a ponadto nie jest odporny na tzw. „dżumę raczą” - chorobę grzybową zawleczoną do Polski z Ameryki Północnej wraz z rakiem pręgowanym,
- zanieczyszczenie wód pestycydami, detergentami czy metalami ciężkimi (np. dawka delta-metrony substancji zabijającej owady używanej np. do oprysków lasów i upraw, jest dla raka szlachetnego śmiertelna w dawce dopuszczalnej przez normy europejskie dla wody pitnej),
- eutrofizacja (nadmierne użyźnienie) wód przez spływ nawozów sztucznych i nawozów organicznych z pól uprawnych, powoduje wahania natlenienia, zmiany przeźroczystości wody i zamulenie dna,
- regulacje rzek i strumieni, melioracje, w wyniku których niszczone są kryjówki i miejsca żerowania raków,
- intensywna hodowla ryb drapieżnych np. węgorza oraz nasilenie połowów sprzętem ciągnionym. Stwierdzono, że populacja węgorza zapewniająca wydajność połowów 1,5 kg z hektara powierzchni jeziora, rocznie eliminuje całkowicie raka szlachetnego.
 
Dziękujemy za wszystkie nadesłane odpowiedzi.
Laureatami konkursu zostali: Edyta Martyniuk z Siemiatycz, Danuta Przybytkowska oraz Daria Szweda z Borkowa. Dziękujemy Państwu za odpowiedzi i czekamy na kolejne. Gratulujemy, nagrody prześlemy pocztą.
Następne pytanie:  Wraz z piękną, letnią pogodą przyszedł czas na komary. Jakie zwierzęta i rośliny są sprzymierzeńcami ludzi w obronie przed komarami? 
 
Prosimy o nadsyłanie odpowiedzi wraz z adresem kontaktowym do 20 czerwca 2015 r. na adres Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej, ul. Polanki 51, 80-308 Gdańsk, e-mail: k.koziel@pomorskieparki.pl