Czerwiec 2017

Zielone pytanie w maju brzmiało następująco: „Zapory wodne i zbiorniki retencyjne mają nam dostarczać energii i chronić nas przed powodziami jednak  źle zaprojektowane i użytkowane mogą stać się pułapką ekologiczną dla wielu zwierząt wodnych i ziemnowodnych. Jakie cechy powinny mieć takie budowle hydrotechniczne by zminimalizować ich ewentualny negatywny wpływ na środowisko naturalne?”

Przytaczam fragmenty odpowiedzi nadesłane przez

Wiktora Weta:

„W tak wykorzystywanym akwenie obserwuje się wzrost zanieczyszczeń co wypacza funkcjonowanie ekosystemu i osłabia procesy samoregulacji oraz samooczyszczania środowiska wodnego, obniżając jakość wody powodując między innymi nasilanie się zjawiska ,,zakwitów'' wód powierzchniowych. Stąd cele te pozostają w sprzeczności ze sobą i nie istnieje możliwość ich pełnej realizacji na jednym obiekcie.”

Marka Wawrzynkowskiego:

„Jedynym rozwiązaniem ułatwiającym wędrówkę w górę lub/i w dół rzeki rybom migrującym, jak np. łosoś atlantycki są przepławki. Budowle hydrotechniczne typu zapory, stopnie wodne aby zminimalizować negatywny wpływ na środowisko naturalne, powinny być wyposażone w przepławki. Przepławki są kluczowym elementem do poprawy stanu ekologicznego wód płynących ponieważ służą do swobodnego przemieszczania się w obrębie rzeki  gatunkom fauny wodnej, w tym bezkręgowcom.”

Laureatem konkursu zostali: Wiktor Weta i Marek Wawrzynkowski. Dziękujemy za odpowiedzi i czekamy na kolejne. Gratulujemy, nagrody prześlemy pocztą.

Pytanie na czerwiec: „Proszę wymienić po 2 gatunki: ssaków, ptaków, roślin i bezkręgowców mocno związanych z rzekami."

Prosimy o nadsyłanie odpowiedzi wraz z adresem kontaktowym do 30 czerwca 2017 r. na adres Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej, ul. Polanki 51, 80-308 Gdańsk, e-mail: m.wesiora@pomorskieparki.pl

 

Grafika 1: Czerwiec 2017