Maj 2016

Zielone pytanie w kwietniu brzmiało następująco: Od 2016 roku obowiązuje nowa piramida żywieniowa. Co jest jej podstawą?
Odpowiedź jest bardzo prosta. Jest to aktywność fizyczna.

Dziękujemy za wszystkie nadesłane odpowiedzi.
Laureatami konkursu zostali: Michał Parniawski z Banina, Agata Ziemann z Rębiechowa oraz Witold Pudyszak z Rębiechowa. Dziękujemy Państwu za odpowiedzi i czekamy na kolejne. Gratulujemy, nagrody prześlemy pocztą.
Następne pytanie: Na naszych balkonach, w ogrodzie, na trawnikach miejskich kwitnie (ku radości zapylaczy) sporo różnych gatunków roślin. Czasem słyszę jak trzmiel bywa zamiennie nazywany bąkiem. Czy słusznie? 
Prosimy o nadsyłanie odpowiedzi wraz z adresem kontaktowym do 27 maja 2016 r. na adres Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej, ul. Polanki 51, 80-308 Gdańsk, e-mail: k.kubic@pomorskieparki.pl