Marzec 2015

Zielone pytanie w styczniu brzmiało następująco : Jak Państwo rozumieją zasadę bioregionalizmu w kontekście przyrody?

Bioregionalizm to trudne, złożone pojęcie. To właściwie pewna filozofia życia. Punktem wyjścia jest rozumienie słowa bioregion, który tworzą te społeczności lokalne, zgadzające się na zachowanie roślin i zwierząt żyjących tutaj przed nimi. Bioregion to miejsce, w którym człowiek istnieje jako element – integralna część przyrody.

Na mapie bioregionalizmu przydatne mogą być wskazówki Thomasa Berry'ego, który ujął nurt w zasadach, które nazwał sześcioma funkcjami bioregionalizmu. Opisowo można je przedstawić tak:

1. Uznajemy, że wszystkie gatunki na obszarze mają takie samo prawo do życia i korzystania z niego, jak my, zachowujemy ich środowisko naturalne i korytarze migracyjne;

2. Wzajemna opieka: oznacza to, że wzrost, rozwój, użycie środków są limitowane dobrem pozostałych uczestników wspólnoty życia na tym obszarze, nie możemy przekraczać granic, co spowoduje zajęcie życiowych obszarów innych gatunków;

3. Edukacja od bioregionu: na poziomie fizycznym, chemicznym, biologicznym i kulturowym bioregion dostarcza wzorów edukacyjnych, ważnym aspektem tej edukacji jest doświadczenie, a nie tylko przekaz informacji;

4. Samozarządzanie: każdy bioregion cechuje pewien wewnętrzny porządek, powstały w wyniku procesu ewolucji, naruszanie tego porządku odbije się na niszczeniu bioregionu i jego "zewnętrznych" związków, zarządzanie powinno odbywać się "oddolnie" i interesy każdego mieszkańca (nie tylko ludzi) powinny być reprezentowane;

5. Samouzdrawianie: każdy bioregion wyposażony jest w siły, które pozwalają mu na regenerację, nawet zniszczenie jakiegoś obszaru w ramach bioregionu może być "zagojone" dzięki tym potencjalnym możliwościom - odnoszą się one nie tylko do świata przyrody, ale także do człowieka;

6. Własna ekspresja i samowystarczalność: każdy bioregion jest do pewnego stopnia samowystarczalny i jego istota wyraża się w różnych formach przyrodniczych i kulturowych, to z nich właśnie pochodzi kulturowa różnorodność regionalna.

Dziękujemy za wszystkie nadesłane odpowiedzi.

Laureatami konkursu zostali: Krzysztof Talaśka z Czartołomia, Jędrzej Wolski z Mogilna oraz Karolina Łącka z Niepoczołowic. Dziękujemy Państwu za odpowiedzi i czekamy na kolejne. Gratulujemy, nagrody prześlemy pocztą.

Następne pytanie: W ostatnich miesiącach media dużo uwagi poświęcają zagadnieniom niskiej emisji, energetyki odnawialnej. Pada często pojęcie prosumenta. Kim jest prosument?

Prosimy o nadsyłanie odpowiedzi wraz z adresem kontaktowym do 20 marca 2015 r. na adres Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej, ul. Polanki 51, 80-308 Gdańsk, e-mail: k.koziel@pomorskieparki.pl