Zaproś gości... X edycja

Szanowni Państwo

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa pomorskiego do udziału w jubileuszowej X edycji konkursu „Zaproś gości do swej miejscowości”.

Organizatorem konkursu jest Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku. Zadaniem uczestników konkursu jest utworzenie strony internetowej, poświęconej atrakcjom przyrodniczym, kulturowym i turystycznym najbliższego otoczenia (miejscowości, ulicy, cmentarza, parku, dzielnicy...).

Stworzone na potrzeby konkursu strony, mają zachęcać Internautów do odwiedzenia opisywanej miejscowości i tym samym są formą promocji Waszej Małej Ojczyzny. Jednym z ważnych załączników jest regulamin konkursu, uprzejmie prosimy o zapoznanie się z nim.  Mamy nadzieję, że udział w naszym konkursie, będzie nie tylko intelektualnym wyzwaniem, ale przede wszystkim okazją do poznania walorów najbliższego otoczenia.