Wędrówki zwierząt na przykładzie ptaków.

Odbiorcy: klasy IV-VIII szkół podstawowych

Czas trwania zajęć: ok 1,5-3 godzin (w zależności od tego czy zajęcia odbędą się na sali, czy w terenie).

Miejsce: siedziba CIEE (ul. Polanki 51, Gdańsk Oliwa)

Prowadzący: Marcin Węsiora

Zwierzęta migrują. Jedne za pokarmem inne w poszukiwaniu miejsca rozrodu, jeszcze inne uciekają przed zimnem lub suszą. Wszyscy ci migranci muszą świetnie orientować się w terenie ale też reagować na szybko zmieniające się warunki. Wybór trasy, kierunku i czasu migracji nie jest przypadkowy. Tak samo jak sam fakt tego, że ptak podejmuje migrację nie jest tylko kwestią zakodowanego genetycznie przymusu.