Mikroskopia – ogromny postęp w biologii

Wynalezienie mikroskopu umożliwiło obserwację skrytych dotąd przed ludzkich okiem mikroorganizmów. Pozwoliło na odkrycie nieznanego dotąd świata roślin, zwierzą grzybów i innych organizmów. Stało się też punktem zapalnym do szukania coraz mniejszych i bardziej elementarnych składowych naszego świata. W biologii przyczyniło się do odkrycia m.in. bakterii, co spowodowało rozwój nowych gałęzi nauki takich jak mikrobiologia czy immunologia. Zapraszamy do wspólnego zajrzenie w ten fascynujący mikroświat.

Prowadzący: Marcin Węsiora
Odbiorcy: od czwartej klasy szkoły podstawowej.
Czas trwania zajęć: ok. 1,5 godziny
Miejsce: Siedziba CIEE.
Realizacja: terminy do ustalenia telefonicznie!

Zajęcia na sali edukacyjnej;

Zajęcia obejmują:

  • omówienie rodzajów mikroskopów i budowy mikroskopu optycznego;
  • pracę z mikroskopami optycznymi (nauka budowy i obsługi);
  • Obserwację gotowych preparatów mikroskopowych;
  • Tworzenie własnych preparatów od obserwacji zawiesin wodnych po wykonanie przekroju elementów rośliny/porostu;
  • omówienie roli i przydatności mikroskopii w biologii;

Cel ogólny: Zapoznanie z rolą mikroskopii w biologii.

Cele szczegółowe obejmują:

  • potrafi wymienić rodzaje mikroskopów;
  • potrafi opisać budowę mikroskopu i rolę podstawowych elementów;
  • potrafi wymienić, obsługiwać mikroskop optyczny;
  • potrafi tworzyć podstawowe preparaty mikroskopowe;
  • potrafi wskazać rolę wynalezienia mikroskopu w biologii