Ślady i tropy zwierząt

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Prowadzący: Marcin Węsiora
Odbiorcy: klasy IV-VI szkół podstawowych, klasy gimnazjalne, szkoły ponadgimnazjalne
Czas trwania zajęć: około 1,5 godziny
Miejsce: okolice siedziby CIEE (ul. Polanki 51, Gdańsk Oliwa) – Dolina Samborowo.
Realizacja: terminy do ustalenia telefonicznie

Zajęcia obejmują:

  • zajęcia w terenie z wykorzystaniem kart pracy;
  • rozpoznawanie i poszukiwanie śladów i tropów zwierząt;
  • omówienie śladów;
  • gry i zabawy edukacyjne;

Cele i efekty dydaktyczne:

Cel ogólny: Nauka rozpoznawania śladów obecności zwierząt.

Cele szczegółowe: Uczeń:

  • potrafi wymienić i ogólnie scharakteryzować gatunki zwierząt występujące w lesie.
  • potrafi odnajdywać ślady obecności zwierząt w swoim otoczeniu;
  • potrafi wskazać cechy charakterystyczne śladów i dopasować je do gatunków zwierząt;
  • potrafi wymienić i scharakteryzować zagrożenia: człowiek-zwierzę i zwierzę-człowiek;
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa