Centrum Informacji

i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku

  • Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku
    Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku

Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku

GDAŃSK
Pomorskie Parki
WFOŚiGW
Edukacja dla przyrody
Poznajemy drzewa i krzewy
TRADYCYJNE OGRODY przyjazne naturze i krajobrazom
ZAMIEŃ NAWŁOCIE na malwy przy płocie
Owady zapylające w ogrodzie
CIEEkawostki
Infoeko
OSTOJA

DLACZEGO WARTO CHRONIĆ PTAKI PRZED KOLIZJAMI?
JAKIE SĄ PRZYCZYNY TEGO ZJAWISKA?
JAK MOŻNA MINIMALIZOWAĆ RYZYKO KOLIZJI?

Aby znaleźć odpowiedzi na te i inne pytania zapraszamy na szkolenie Kolizje ptaków z przeszklonymi elementami infrastruktury.

DATA

30 marca 2020 r., godz. 11.30-14.30

MIEJSCE

Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku, ul. Polanki 51

DO KOGO SKIEROWANE JEST SZKOLENIE

- pracowników administracji publicznej jednostek terytorialnych i samorządowych (Urząd Miejski, Urząd Gminy, Zarząd Dróg i Zieleni, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski)

- architektów, urbanistów, planistów miejskich

- deweloperów, inwestorów, zarządców budynków

ZAPISY

Prosimy o zapisy na szkolenie do dnia 20 marca (tytuł szkolenia, imię i nazwisko, instytucja, nr telefonu kontaktowego/adres e-mail) drogą mailową na adres a.bialkowska@pomorskieparki.pl lub telefoniczną (58 301 80 99).  O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu, w przypadku rezygnacji, proszone są o kontakt, w celu umożliwienia zaproszenia na szkolenie osób z listy rezerwowej.

PRELEGENCI

Aleksandra Szurlej-Kielańska - prezes Stowarzyszenia Wspierania Inwestycji Przyjaznych PTAcom

dr Lucyna Pilacka - wiceprezes Stowarzyszenia Wspierania Inwestycji Przyjaznych PTAcom

ZAGADNIENIA

  1. Wstęp:

- dlaczego, jak i dokąd migrują ptaki

  1. Geneza problemu:

- dlaczego ptaki nie widzą szklanych barier

- których gatunków dotyczy problem

- jakich obiektów dotyczy problem

- których lokalizacji dotyczy problem – tzw. hotspots

  1. Skala problemu:

- rozpoznanie problemu na świecie

- rozpoznanie problemu w Polsce

- na jakie trudności napotykamy

- uwarunkowania prawne

  1. Dostępne rozwiązania minimalizujące:

- podstawowe zasady

- aranżacja przestrzeni wokół inwestycji

- rozwiązania dostępne na etapie projektowym

- rozwiązania dostępne na etapie eksploatacji

- przykłady dobrych praktyk

OPIS SZKOLENIA

W dobie intensywnego rozwoju miast i zauważalnej tendencji projektowania w kierunku niewidzialnej architektury, problem kolizji ptaków z przeszklonymi elementami infrastruktury staje się coraz bardziej zauważalny i podnoszony przez wiele środowisk. Z punktu widzenia ochrony przyrody zobowiązani jesteśmy do działań mających na celu minimalizację potencjalnego, negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko. Z punktu widzenia obywatela wrażliwego na dobro przyrody i stan zachowania bioróżnorodności w otaczającym nas środowisku szukamy rozwiązań, które pomogą nam ten negatywny wpływ zredukować. Kolizje ptaków z szybami dotyczą nie tylko przeszklonych obiektów kubaturowych w mieście, problem zauważalny jest również w przypadku budownictwa mieszkalnego, ekranów akustycznych czy wiat przystankowych. Brak świadomości istnienia ryzyka czy nawet realnie występującego problemu a także formalnych rozwiązań systemowych powoduje, że właściciele i zarządcy kolizyjnych obiektów marginalizują problem lub w ogóle go nie zauważają. Podczas szkolenia postaramy się podpowiedzieć, jak radzić sobie w takich sytuacjach i jakie mamy dostępne środki. Skuteczne zabezpieczenia nie tylko przyczyniają się do redukcji ptasich kolizji, mogą stanowić też wartość dodaną dla inwestora lub użytkownika, któremu koncepcja zielonego, a więc przyjaznego przyrodzie budownictwa jest bliska. Na rynku dostępne są już skuteczne, funkcjonalne i estetyczne rozwiązania, możliwe do uwzględnienia zarówno na etapie projektowym jak i już w trakcie eksploatacji budynku.

Dlaczego warto chronić ptaki przed kolizjami? Jakie są przyczyny tego zjawiska i jak można minimalizować ryzyko kolizji? Aby znaleźć odpowiedź na te i inne pytania, serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w szkoleniu.

Szkolenie realizowane jest dzięki dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

RODO