Rzeka w CENTRUM uwagi

Prowadzący: Kamila Kubic
Odbiorcy: klasy IV-VIII szkół podstawowych, klasy gimnazjalne
Czas trwania zajęć: około 1 godziny
Miejsce: siedziba CIEE (ul. Polanki 51, Gdańsk Oliwa)
Realizacja: terminy do ustalenia telefonicznie
Zajęcia obejmują:

 • prezentację multimedialną wprowadzającą do zagadnienia
 • wzbogacenie pojęć związanych z tematem rzeki: meandrowanie, ujście, dopływ, łachy itp.
 • bioróżnorodność związaną z rzeką: omówienie wybranych gatunków ptaków, drzew, ryb
 • rzeka naturalna i rzeka uregulowana

A do tego praktyczne ćwiczenia z:

 • wykorzystaniem makiety rzeki i terenów zalewowych
 • „tablicy” przebiegu Wisły
 • mini instalacji pokazujących meandrującą rzekę
 • tereny zalewowe i problemy powodzi

Cele i efekty dydaktyczne:
Cel ogólny: Przekazanie ogólnej wiedzy o budowie i funkcjonowaniu rzeki.
Cele szczegółowe: Uczeń:

 • potrafi wymienić kilka większych miast przez które przepływa Wisła
 • potrafi określić gdzie jest ujście rzeki a gdzie jej źródło
 • potrafi posługiwać się aparatem pojęciowym dotyczącym rzek jak: starorzecze, dopływ, ujście, meandry, terasy zalewowe
 • potrafi wymienić podstawowe gatunki drzew, ptaków oraz ryb związanych z rzekami
Wisła – ostatnia dzika rzeka. Poznaj różnorodność terenów zalewowych
Logotyp - Rok Wisły