Centrum Informacji

i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku

  • Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku
    Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku

Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku

GDAŃSK
Pomorskie Parki
WFOŚiGW
Edukacja dla przyrody
Poznajemy drzewa i krzewy
TRADYCYJNE OGRODY przyjazne naturze i krajobrazom
ZAMIEŃ NAWŁOCIE na malwy przy płocie
Owady zapylające w ogrodzie
CIEEkawostki
Infoeko
OSTOJA

"Co powiedziałaby troć gdyby miała głos?", będzie można się dowiedzieć 6 grudnia (piątek) podczas warsztatów w naszej siedzibie. Serdecznie zapraszamy na unikatowe spotkanie z edukatorami z Parku Krajobrazowego Dolina Słupi. Oferujemy tego dnia dwa warsztaty dla uczniów szkół podstawowych (klas 6-8) o godzinie 9:00 oraz 11:00. Zapisy ruszają - tel. 58 301 80 99
Troć wędrowna oraz odtworzony w naszym kraju łosoś atlantycki należą do jednych z najcenniejszych przyrodniczo i gospodarczo gatunków ichtiofauny. Mają duże znaczenie wędkarskie, są także bardzo istotnym czynnikiem wzbogacającym różnorodność biologiczną naszych rzek i strumieni oraz ważnym elementem ekologii wód płynących.
Co im zagraża? Podstawowymi przyczynami regresji ryb wędrownych w wodach śródlądowych jest zabudowa hydrotechniczna rzek uniemożliwiająca rybom dostęp do tarlisk oraz zmieniająca warunki siedliskowe. Zagrożenia stanowią także zmiany w biotopie spowodowane zanieczyszczeniem wód, regulacją i melioracją rzek oraz nadmierne odłowy i rozpowszechnione kłusownictwo, a w ostatnich latach również choroby ryb.

Warsztaty realizowane są dzięki finansowaniu ze środków WFOŚiGW w Gdańsku.