Centrum Informacji

i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku

  • Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku
    Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku

Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku

GDAŃSK
Pomorskie Parki
WFOŚiGW
Dojrzały Smak Przygody 2019
Edukacja dla przyrody
Poznajemy drzewa i krzewy
TRADYCYJNE OGRODY przyjazne naturze i krajobrazom
ZAMIEŃ NAWŁOCIE na malwy przy płocie
Owady zapylające w ogrodzie
CIEEkawostki
Infoeko
OSTOJA

„Dojrzały Smak Przygody” w 2018 r. jest już wspomnieniem… uwiecznionym obiektywem. Zachęcamy do obejrzenia fotorelacji z tegorocznych warsztatów.

To nasz autorski pomysł, który powstał kilkanaście temu na kanwie przemyśleń o adresatach działań edukacyjnych, którzy mają czas i wpływ na kształtowanie postaw w rodzinie a swoją wiedzą i doświadczeniem chętnie się dzielą z innymi. Na przestrzeni lat stał się jednym z naszych ulubionych działań! Obserwując uczestników, którzy towarzyszą nam w kolejnych edycjach i przyprowadzają na wyprawy nowych znajomych widać, że to odwzajemniona sympatia. To budujące, że jest tak wiele osób gotowych twórczo i aktywnie spędzać wolny czas, poświęcić się realizacji pasji i poszerzaniu wiedzy o dziedzictwie przyrodniczym i kulturowym regionu.

Cotygodniowe wyprawy piesze, o zróżnicowanym poziomie trudności, prowadziły 18 trasami mniej i bardziej odległymi od Trójmiasta. W tym roku dotarliśmy również do Torunia. Wspólne spotkania i wędrówki były znakomitą okazją do poszerzania wiedzy o gatunkach, siedliskach i przenikaniu się przyrody ze światem kreowanym przez człowieka.

Podczas wypraw odwiedziliśmy wiele urokliwych miejsc - do niektórych dotarliśmy po raz pierwszy a niektóre odkrywaliśmy na nowo z innym przewodnikiem. Tegoroczną nowością były dwie nocne wędrówki w poszukiwaniu nietoperzy oraz sów! Wspólnie cieszyliśmy się także z nowego pomnika przyrody w Gdańsku – „Karabiniera wyniosłego”, do którego powołania mocno się przyczyniliśmyJ To wyjątkowy jesion (mierzy 26 metrów a obwód pnia w pierśnicy wynosi aż 523 cm) rosnący na terenie Królewskiej Fabryki Karabinów. Na entomologicznej wyprawie „na tropie wody” gościliśmy redaktora  Radia Gdańsk - wspólne obserwacje, „bezkrwawe łowy” i rozmowy na temat larw ważek, chruścików i błotniarek stały się tematem Magazynu Ekologicznego. Spacer „Szlakiem legend i historii” odbył się w ramach instrumentu elastyczności w projekcie „EDUKACJA DLA PRZYRODY”.

Podczas wypraw pieszych poruszaliśmy m.in. następujące tematy: ogrody przyjazne zapylaczom, pomniki przyrody, bezkręgowce wodne, rekultywacja terenów zdegradowanych, tropy i ślady zwierząt, pomoc rannym/chorym ptakom, ujęcia wody, dawne założenia parkowe, bursztyn,  abrazja, równowaga w przyrodzie, zrównoważona gospodarka leśna, różnorodność biologiczna, chronione siedliska przyrodnicze, czynna ochrona przyrody, wpływ antropopresji na walory przyrodnicze, zagrożenia dla środowiska przyrodniczego TPK, sieć Natura 2000 (w tym priorytetowe siedliska) i krajowe formy ochrony przyrody.

Uczestnicy spacerów uwieczniali na fotografiach najpiękniejsze miejsca, dzięki czemu powstała barwna galeria zdjęć. W całym sezonie z warsztatów skorzystały 463 osoby osób, podczas spacerów pokonaliśmy ok. 150 km.

Opracowując harmonogram warsztatów zaprosiliśmy do współpracy Trójmiejski Park Krajobrazowy, Park Krajobrazowy Mierzeja Wiślana, Nadmorski Park Krajobrazowy, Urząd Gminy Pszczółki oraz Ogród Botaniczny Marszewo, dwa spacery poprowadziły uczestniczki Dojrzałego Smaku Przygody. Pięknie dziękujemy! Cykl warsztatów został zrealizowany dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Dziękujemy wszystkim za wspólnie spędzony czas! Ruch na łonie natury, wsparty dużą dawką wiedzy przyrodniczej, był wspaniałą przygodą! Zachęcamy do przesyłania pomysłów na przyszłoroczne trasy, do zobaczenia na szlakuJ