Dzikie, piękne i zagrożone – rzeki Bałkanów Zachodnich

Data: 02-04-2024

Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej
w ramach cyklu „CIEEkawi świata”
zaprasza na opowieść Piotra Bednarka

„Dzikie, piękne i zagrożone – rzeki Bałkanów Zachodnich”

Spotkanie rozpocznie się w piątek 12 kwietnia 2024 roku o godz. 17:00
w siedzibie CIEE (ul. Polanki 51).

Większość żyjących współcześnie mieszkańców Europy nie widziała w swoim życiu dzikiej, pełnej życia, rzeki. W Europie takie rzeki są już bowiem niezwykle trudne do znalezienia. Ostatki zachowały się m.in. na Półwyspie Bałkańskim. Ogromna bioróżnorodność, zmienność form, kształtów i procesów fluwialnych kształtujących koryta i doliny – to wszystko sprawia, że bałkańskie rzeki urzekają. Ich piękno i bogactwo jest jednak zagrożone. Gorączka budowy zapór, hydroelektrowni, dotarła na Bałkany Zachodnie ze stuletnim opóźnieniem i właśnie teraz rozgrywa się tam dewastacja i prywatyzacja wody. Są też jednak dobre wiadomości – rok temu powstał pierwszy tego rodzaju w Europie Park Narodowy Dzikiej Rzeki Vjosy, a prawnikom, aktywistom i naukowcom udaje się powstrzymać dziesiątki projektów budowy hydroelektrowni. O niezwykłych rzekach i walce o ich zachowanie opowiem podczas piątkowego spotkania – zapraszam serdecznie, Piotr Bednarek!

Spotkanie finansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Piotr Bednarek - hydrolog, przyrodnik. Doktorant w Zakładzie Hydrologii Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prezes Podkarpackiego Towarzystwa Przyrodników Wolne Rzeki. Fotograf, pasjonat dzikich rzek i bagien.

Rzeka Sarantaporos, fot. P. Bednarek