Centrum Informacji

i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku

  • Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku
    Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku

Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku

GDAŃSK
Pomorskie Parki
WFOŚiGW
Edukacja dla przyrody
Poznajemy drzewa i krzewy
TRADYCYJNE OGRODY przyjazne naturze i krajobrazom
ZAMIEŃ NAWŁOCIE na malwy przy płocie
Owady zapylające w ogrodzie
CIEEkawostki
Infoeko
OSTOJA

KAŻDEGO ROKU NA ŚWIECIE W WYNIKU KOLIZJI Z SZYBAMI GINĄ MILIARDY PTAKÓW.

JAKIE SĄ PRZYCZYNY TEGO ZJAWISKA?
JAK MOŻNA MINIMALIZOWAĆ RYZYKO KOLIZJI?

DO KOGO SKIEROWANE JEST SZKOLENIE
- pracowników administracji publicznej jednostek terytorialnych i samorządowych (Urząd Miejski, Urząd Gminy, Zarząd Dróg i Zieleni, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski)
- architektów, urbanistów, planistów miejskich
- deweloperów, inwestorów, zarządców budynków
MIEJSCE
Szkolenie online na platformie MS Teams. Każdy z uczestników otrzyma link do webinaru.
ZAPISY
Prosimy o zapisy na webinar do dnia 30 października (tytuł webinaru, imię i nazwisko, instytucja, nr telefonu kontaktowego/adres e-mail) drogą mailową na adres j.kurach@pomorskieparki.pl lub telefoniczną (58 301 80 99). O przyjęciu na szkolenie online decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby zakwalifikowane do udziału w webinarze, w przypadku rezygnacji, proszone są o kontakt, w celu umożliwienia zaproszenia na szkolenie osób z listy rezerwowej.
PRELEGENCI
Aleksandra Szurlej-Kielańska - prezes Stowarzyszenia Wspierania Inwestycji Przyjaznych PTA.com
dr Lucyna Pilacka - wiceprezes Stowarzyszenia Wspierania Inwestycji Przyjaznych PTA.com
ZAGADNIENIA
1. Wstęp:
- dlaczego, jak i dokąd migrują ptaki
2. Geneza problemu:
- dlaczego ptaki nie widzą szklanych barier
- których gatunków dotyczy problem
- jakich obiektów dotyczy problem
- których lokalizacji dotyczy problem – tzw. hotspots
3. Skala problemu:
- rozpoznanie problemu na świecie
- rozpoznanie problemu w Polsce
- na jakie trudności napotykamy
- uwarunkowania prawne
4. Dostępne rozwiązania minimalizujące:
- podstawowe zasady
- aranżacja przestrzeni wokół inwestycji
- rozwiązania dostępne na etapie projektowym
- rozwiązania dostępne na etapie eksploatacji
- przykłady dobrych praktyk
OPIS SZKOLENIA ONLINE:
W dobie intensywnego rozwoju miast i zauważalnej tendencji projektowania w kierunku niewidzialnej architektury, problem kolizji ptaków z przeszklonymi elementami infrastruktury staje się coraz bardziej zauważalny i podnoszony przez wiele środowisk. Z punktu widzenia ochrony przyrody zobowiązani jesteśmy do działań mających na celu minimalizację potencjalnego, negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko. Z punktu widzenia obywatela wrażliwego na dobro przyrody i stan zachowania bioróżnorodności w otaczającym nas środowisku szukamy rozwiązań, które pomogą nam ten negatywny wpływ zredukować. Kolizje ptaków z szybami dotyczą nie tylko przeszklonych obiektów kubaturowych w mieście, problem zauważalny jest również w przypadku budownictwa mieszkalnego, ekranów akustycznych czy wiat przystankowych. Brak świadomości istnienia ryzyka czy nawet realnie występującego problemu a także formalnych rozwiązań systemowych powoduje, że właściciele i zarządcy kolizyjnych obiektów marginalizują problem lub w ogóle go nie zauważają. Podczas szkolenia postaramy się podpowiedzieć, jak radzić sobie w takich sytuacjach i jakie mamy dostępne środki. Skuteczne zabezpieczenia nie tylko przyczyniają się do redukcji ptasich kolizji, mogą stanowić też wartość dodaną dla inwestora lub użytkownika, któremu koncepcja zielonego, a więc przyjaznego przyrodzie budownictwa jest bliska. Na rynku dostępne są już skuteczne, funkcjonalne i estetyczne rozwiązania, możliwe do uwzględnienia zarówno na etapie projektowym jak i już w trakcie eksploatacji budynku.

Wydarzenie na portalu społecznościowym facebook


Webinar realizowany jest dzięki dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.


RODO