Centrum Informacji

i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku

  • Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku
    Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku

Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku

GDAŃSK
Pomorskie Parki
WFOŚiGW
Edukacja dla przyrody
Poznajemy drzewa i krzewy
TRADYCYJNE OGRODY przyjazne naturze i krajobrazom
ZAMIEŃ NAWŁOCIE na malwy przy płocie
Owady zapylające w ogrodzie
CIEEkawostki
Infoeko
OSTOJA

„Na tropie WIOSNY” w Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku
- unikatowa oferta
Szanowni Państwo, nauczyciele, edukatorzy!


Otwieramy się na wiosnę i na nowe. Specjalnie dla najmłodszych przygotowaliśmy coś wyjątkowego. Zapraszamy na akcję „Na tropie Wiosny”! Czekamy na Was!
Kiedy: wtorek 19 marca, godz. 8.00-14.00
Miejsce: Polanki 51, Gdańsk
Dla kogo? Przedszkola (dzieci 5 i 6 lat), klasy 1-3 szkół podstawowych
Czas jaki poświęcimy jednej grupie: od 1 do 1,5 godziny
Co proponujemy:

  •   Wiosna w lesie - warsztaty lepienia z gliny, przy współpracy z Fundacją Generacja
  •   Skrzydlaci przyjaciele – zdobienie magnesów z „zimnej porcelany”,
  •   Wiosna w modzie - zdobienie chust pieczątkami,
  •   „Podglądanie” karmnika, rozpoznawanie głosów ptaków,
  •   Czytanie wierszy, bajek, opowieści przyrodniczych, gry i zagadki
  •   Wystawa fotograficzna „Na parkowych szlakach”
  •   Pokaz krótkiej animacji „Zobacz z nami co w trawie piszczy”

Na akcję obowiązują zapisy: tel. 58 301 80 99 lub @ k.kubic@pomorskieparki.pl
Na wyznaczoną godzinę zapraszamy 4 klasy (mogą być z jednej szkoły lub przedszkola). Każda klasa podczas pobytu weźmie dział w minimum 2 proponowanych aktywnościach.
Dostępne godziny:
1. godzina 8:00 – 9:25
2. godzina 9:30 – 10:55
3. godzina 11:00 – 12:25
4. godzina 12:30 – 14:00
Zachęcamy do przyjazdu komunikacją publiczną!
Przystanek tramwajowy „Uniwersytet”, autobus numer 149 przystanek „Jasia i Małgosi”, przystanek PKM „Strzyża” lub SKM „Przymorze – Uniwersytet”

Działalność Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku funkcjonującego w Pomorskim Zespole Parków Krajobrazowych jest realizowana dzięki dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Projekt „EDUKACJA DLA PRZYRODY” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11: Środowisko, Działanie: 11.4 Ochrona różnorodności biologicznej, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Beneficjent: Województwo Pomorskie - Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych
Partner: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku