„Wronia Górka i okolice: lasy, „kolonie”, cmentarze”. Spacer terenowy

Data: 25-05-2022

Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej
w ramach cyklu comiesięcznych spotkań miłośników ekologii
zaprasza na spacer
„Wronia Górka i okolice: lasy, „kolonie”, cmentarze”,
który poprowadzi Włodzimierz Chojnacki

Spotkanie rozpocznie się 9 czerwca 2022 o godz. 16:00
na przystanku tramwajowym Chodowieckiego przy Alei Zwycięstwa w Gdańsku

Historia przenika się tu z teraźniejszością a architektura z przyrodą. Na początku spotkania trasa prowadzić będzie ulicami Chodowieckiego, Orzeszkowej i Wronią, gdzie przyjrzymy się budynkom drewnianym, o konstrukcji szachulcowej czy z muru pruskiego, które w przeszłości były tu bardzo częste, a obecnie są likwidowane i wypierane przez nowe osiedla mieszkaniowe. Na Wroniej Górce (50 m n.p.m.), w otaczającym lesie zwrócimy uwagę na interesujące gatunki drzew, krzewów i roślin zielnych oraz poddamy ocenie kierunki rewaloryzacji tej części lasów miejskich. Następnie skierujemy się ku terenom tzw. kolonii, które jeszcze istnieją i takim, które właśnie są w toku likwidacji. Powstały po Wielkim Kryzysie, jako forma legalnych slumsów stworzonych przez władze Wolnego Miasta Gdańska. Zajrzymy też na przyległe cmentarze, z których jeden, przy ul. Giełguda, został zmieniony w park. Wracać będziemy ulicami H. Dąbrowskiego i 3 Maja do przystanku przy Bramie Oliwskiej.

Trasa będzie łatwa (jedno dłuższe podejście wygodnymi schodami); długość trasy – ok. 2 km; przewidywany czas trwania spaceru: 90 min.

Spotkanie realizujemy dzięki dofinansowaniu za środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Serdecznie zapraszamy!

Zdjęcie W. Chojnackiego