Centrum Informacji

i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku

  • Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku
    Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku

Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku

GDAŃSK
Pomorskie Parki
WFOŚiGW
Edukacja dla przyrody
Poznajemy drzewa i krzewy
TRADYCYJNE OGRODY przyjazne naturze i krajobrazom
ZAMIEŃ NAWŁOCIE na malwy przy płocie
Owady zapylające w ogrodzie
CIEEkawostki
Infoeko
OSTOJA

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia prezentowanej w naszej siedzibie wystawy zdjęć pod nazwą: „Przyrodniczy raj u ujścia Redy".

Wystawa przygotowana została przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. Składa się na nią blisko czterdzieści fotografii prezentujących bogactwo przyrodnicze rezerwatu Beka - kobierce słonolubnej roślinności, malownicze, naturalnie kształtowane wybrzeże morskie i związane z nimi gatunki ptaków.
Wystawa została przygotowana w ramach projektu „Zrównoważona turystyka i ekstensywne rolnictwo dla rezerwatu przyrody Beka” realizowanego we współpracy OTOP z Fundacją Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego i Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Rezerwat przyrody Beka leży w strefie silnego oddziaływania wód Zatoki Puckiej. Regularny wylew zasolonych wód na przybrzeżne łąki oraz ich wypas i koszenie zadecydowały o wykształceniu się tu rzadkich i chronionych zbiorowisk roślinnych – solnisk nadmorskich z cennymi gatunkami słonolubnymi, m.in. świbką morską, sitem Gerarda czy babką nadmorską. Rezerwat chroni również zanikające w Polsce łąki trzęślicowe (z gatunkami rzadkich storczyków) oraz torfowisko zasadowe, zwane młaką, gdzie zachowało się jedyne w województwie pomorskim stanowisko tłustosza pospolitego.

Z Beką związany jest zespół lęgowych ptaków łąkowych (czajka, kszyk, krwawodziób). Rozlewiska na łąkach Beki to ważne miejsce dla ptaków (głównie siewkowych i blaszkodziobych), które w okresie jesiennych i wiosennych migracji zatrzymują się tu w dużych stadach dla żerowania i odpoczynku.

Rezerwatem Beka od 1988 r. opiekuje się Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, które wdraża działania ochronne (m.in. wypas i koszenie łąk) w celu utrzymania chronionych siedlisk.

Rezerwat przyrody Beka leży w strefie silnego oddziaływania wód Zatoki Puckiej. Regularny wylew zasolonych wód na przybrzeżne łąki oraz ich wypas i koszenie zadecydowały o wykształceniu się tu rzadkich i chronionych zbiorowisk roślinnych – solnisk nadmorskich z cennymi gatunkami słonolubnymi, m.in. świbką morską, sitem Gerarda czy babką nadmorską. Rezerwat chroni również zanikające w Polsce łąki trzęślicowe (z gatunkami rzadkich storczyków) oraz torfowisko zasadowe, zwane młaką, gdzie zachowało się jedyne w województwie pomorskim stanowisko tłustosza pospolitego.

Z Beką związany jest zespół lęgowych ptaków łąkowych (czajka, kszyk, krwawodziób). Rozlewiska na łąkach Beki to ważne miejsce dla ptaków (głównie siewkowych i blaszkodziobych), które w okresie jesiennych i wiosennych migracji zatrzymują się tu w dużych stadach dla żerowania i odpoczynku.

Rezerwatem Beka od 1988 r. opiekuje się Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, które wdraża działania ochronne (m.in. wypas i koszenie łąk) w celu utrzymania chronionych siedlisk.