Kwiecień 2016

Zielone pytanie w marcu brzmiało następująco: Czym w przyrodzie jest symbioza?
Tym razem cytujemy odpowiedź pana Wojciecha Szufarskiego.
W przyrodzie zjawisko symbiozy oznacza współpracę dwóch organizmów, dzięki czemu korzyść może odnosić każda ze stron. Dobrym przykładem tej relacji jest występowanie w organizmie człowieka bakterii jelitowych, niezbędnych dla układu trawiennego. Zjawisko w świecie zwierząt występuje m.in u owadów, ryb - na przykład dla rekina pomocnikiem jest Wargatek - sanitarnik, pomaga w czyszczeniu z obumarłej skóry i resztek między zębami, dzięki temu nie są przez większe ryby zjadane.
Dziękujemy za wszystkie nadesłane odpowiedzi.
Laureatami konkursu zostali: Wojciech Szufarski z Gdyni, Alicja Mianowska oraz Teresa Talaśka z Czartołomia. Dziękujemy Państwu za odpowiedzi i czekamy na kolejne. Gratulujemy, nagrody prześlemy pocztą.
Następne pytanie: Od 2016 roku obowiązuje nowa piramida żywieniowa. Co jest jej podstawą?
Prosimy o nadsyłanie odpowiedzi wraz z adresem kontaktowym do 27 kwietnia 2016 r. na adres Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej, ul. Polanki 51, 80-308 Gdańsk, e-mail: k.kubic@pomorskieparki.pl