Kwiecień 2017

Zielone pytanie w marcu brzmiało następująco: „Co łączy domowe zwierzę słynące z niezależności oraz drzewo będące  wizytówką Żuław? Dla podpowiedzi, określeniem tym posługujemy się  najczęściej w okolicy Wielkanocy. Jak ta Żuławska wizytówka pomaga mieszkańcom terenów podmokłych?”
Przytaczam fragment odpowiedzi nadesłanej przez Patrycji Tomaszewskiej:
„Kotki inaczej bazie to największa dekoracja wielkanocnych stroików, palm. To zwiastun wiosny - już na początku marca, niekiedy nawet i w końcówce lutego zobaczyć je można na wierzbach. Wierzby na Żuławach porastają brzegi polnych dróg, rowów melioracyjnych i kanałów. Jedna wierzba potrafi "wypić" z gruntu kilkadziesiąt litrów wody w ciągu jednego dnia, więc drzewa te stanowią naturalne pompy wodne.”
Laureatami konkursu zostali: Patrycja Tomaszewska, Maciej Tomys i Michał Stańczak. Dziękujemy Państwu za odpowiedzi i czekamy na kolejne. Gratulujemy, nagrody prześlemy pocztą.
Pytanie na kwiecień:
„Kwiecień to miesiąc kapryśny i bardzo deszczowy. Obfite opady szczególnie na mniejszych ciekach mogą doprowadzić do wezbrań i podtopień. Jak możemy minimalizować tego typu niszczycielską działalność rzek?”
Prosimy o nadsyłanie odpowiedzi wraz z adresem kontaktowym do 28 kwietnia 2017 r. na adres Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej, ul. Polanki 51, 80-308 Gdańsk, e-mail: m.wesiora@pomorskieparki.pl