Listopad 2015

Zielone pytanie w październiku  brzmiało następująco: Czym się różnią tropy od śladów?

Odpowiedź jest bardzo prosta.
Trop to charakterystyczny dla każdego gatunku odcisk kończyny zwierzęcia a ślad jest pojęciem szerszym, to dowód „bytności” danego zwierzęcia w miejscu. Śladem może być ogryziona szyszka, pióro, resztki pokarmu, odchody, wypluwka.
Dziękujemy za wszystkie nadesłane odpowiedzi.
Laureatami konkursu zostali: Edmund Spierewka z Czernicy, Ewa Soroczyńska z Gdańska oraz Marcin Borowicz z Żukowa. Dziękujemy Państwu za odpowiedzi i czekamy na kolejne. Gratulujemy, nagrody prześlemy pocztą.
Następne pytanie: Jedną z form ochrony przyrody jest zespół przyrodniczo-krajobrazowy. Dla zachowania jakich wartości jest powoływany? Proszę wskazać przykład z województwa pomorskiego.
Prosimy o nadsyłanie odpowiedzi wraz z adresem kontaktowym do 20 listopada 2015 r. na adres Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej, ul. Polanki 51, 80-308 Gdańsk, e-mail: k.koziel@pomorskieparki.pl