Maj 2015

Zielone pytanie w kwietniu brzmiało następująco: „W jaki sposób można oszacować wiek drzewa?
Poniżej propozycje Pana Butkiewicza, uzupełnione przez Pana Fuglewicza
1. U gatunków iglastych, takich jak np. sosna, czy świerk wiek drzewa można oszacować na podstawie liczby okółków pędów bocznych. Każdego roku w okresie wegetacyjnym drzewo przyrasta co ma odzwierciedlenie w kolejnym okółku pędów bocznych.
2. Na przekroju poprzecznym drzewa, a raczej drewna możemy ujrzeć coroczne przyrosty w postaci słojów. W naszym klimacie wyróżnia się drewno wczesne i późne. Każdy słój drewna złożony z drewna wczesnego i późnego to jeden rok z życia drzewa. Liczba słoi drewna równa jest liczbie lat drzewa.
3. Narzędziem do oceny wieku drzewa jest świder Presslera. Wierci się nim w drzewie i na podstawie wydobytych wiór, na których widać warstwy drewna wczesnego i późnego, określa się wiek drzewa.
4. Popularnym sposobem jest wykorzystywanie tabeli wiekowych drzew a także pytanie miejscowych ludzi.
Dziękujemy za wszystkie nadesłane odpowiedzi.
Laureatami konkursu zostali:  Paweł Butkiewicz ze Świerczyny, Łukasz Fuglewicz z Sosnowca oraz Kinga Tarnowska z Gdyni. Dziękujemy Państwu za odpowiedzi i czekamy na kolejne. Gratulujemy, nagrody prześlemy pocztą.
Następne pytanie: Rak szlachetny był kiedyś gatunkiem występującym obficie w jeziorach i rzekach województwa pomorskiego. Od kilkudziesięciu lat jego populacja drastycznie się zmniejsza. Jakie są tego przyczyny?
Prosimy o nadsyłanie odpowiedzi wraz z adresem kontaktowym do 20 maja 2015 r. na adres Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej, ul. Polanki 51, 80-308 Gdańsk, e-mail: k.koziel@pomorskieparki.pl