Październik 2107

Zielone pytanie we wrześniu brzmiało następująco: „Królowa Polskich rzek zbiera wodę z ok 55% powierzchni naszego kraju. Proszę o podanie jednej rzeki, przepływającej przez jakikolwiek Park Krajobrazowy naszego województwa, która wpada do Wisły.”

Przytaczam fragment odpowiedzi nadesłany przez Teresę Bednarek:

„Jednym z dopływów Wisły jest rzeka Wda (inaczej Czarna Woda), której długość wynosi 198 km. Jej początek ma miejsce koło Bytowa, gdzie wypływa z jeziora Krążno  (Równina Charzykowska, województwo pomorskie) i uchodzi do Wisły koło Świecia (województwo kujawsko-pomorskie). Ponad 30% długości Wdy leży na obszarach objętych ochroną przyrody. Jednym z takich obszarów jest Wdzydzki Park Krajobrazowy znajdujący się na terenie województwa pomorskiego. Został utworzony 15 czerwca 1983 roku i zajmuje powierzchnię 178,32 km². Położony jest w północno-zachodniej części Borów Tucholskich. Cechą charakterystyczną tego parku jest występowanie licznych jezior, z których 53 ma powierzchnię powyżej 1 ha. Powierzchnia wód stanowi aż 11% powierzchni parku. W połączeniu z urozmaiconą rzeźbę terenu i pięknymi lasami, stworzyło to obszar o unikatowych walorach przyrodniczych i turystycznych.”

Laureatami konkursu zostali: Jakub Wisowski, Teresa Bednarek oraz Patrycja Ziętara. Dziękujemy za odpowiedzi i czekamy na kolejne. Gratulujemy, nagrody prześlemy pocztą.

Pytanie na Październik: „W październiku obchodzimy dzień krajobrazu. Prosimy o podanie 3 zagrożeń dotyczących krajobrazu, z którymi borykają się nasze Parki Krajobrazowe

Prosimy o nadsyłanie odpowiedzi wraz z adresem kontaktowym do 31 października 2017 r. na adres Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej, ul. Polanki 51, 80-308 Gdańsk, e-mail: m.wesiora@pomorskieparki.pl

Grafika 1: Październik 2107