Styczeń 2017

Zielone pytanie w grudniu brzmiało następująco: „Choć tradycja strojenia świątecznego drzewka przyjęła się u nas dopiero w XIX w. to obecnie nie wyobrażamy sobie bez niego okresu Bożego Narodzenia.  Z naszych rodzimych gatunków drzew iglastych najczęściej w domach królują dwa. Proszę podać jakie to gatunki oraz co najmniej 3 cechy różniące je miedzy sobą.”
Przytaczam fragment odpowiedzi nadesłanej przez Aleksandrę Wenta:
„Tradycyjnymi drzewkami świątecznymi są w u nas świerk pospolity i jodła pospolita.Taką najbardziej widoczną cechą różnicującą są według mnie szyszki, które u świerka swobodnie zwisają pod gałęziami i zostają zrzucone w całości na glebę, natomiast u jodły sterczą do góry, niczym świece i rozpadają się jeszcze na drzewie. Drugą różnicą jest czubek drzewa, gdzie u jodły, a właściwie jej starszych okazów, jest spłaszczony na kształt bocianiego gniazda, co nie ma miejsca w przypadku świerka. Trzecia rzecz, która różni te dwa drzewa są igły. U jodły od spodniej strony na każdej igle widnieje biały pasek. Igły jodły są zakończone tak jakby "serduszkiem". Natomiast w przypadku świerka igły są kłujące i brak u nich wspomnianego wcześniej paska. Oczywiście poza tymi różnicami można jeszcze wspomnieć o korze, występowaniu, systemie korzeniowym, nasionach.”
Dziękujemy za wszystkie nadesłane odpowiedzi.
Laureatami konkursu zostali: Aleksandra Wenta oraz Agnieszka Tokarska. Dziękujemy Państwu za odpowiedzi i czekamy na kolejne. Gratulujemy, nagrody prześlemy pocztą.
Następne pytanie: „Zima za pasem. Część zwierząt „uciekła” do ciepłych krajów, część zapadła w długi sen, inne zaś wykorzystały czas jesiennego bogactwa do gromadzenia zapasów, które mogą teraz wykorzystać. Proszę o podanie 4 rodzimych zwierząt (w tym co najmniej jednego ptaka), które gromadzą zapasy na zimę. Co może wchodzić w skład zapasów zimowych?”
Prosimy o nadsyłanie odpowiedzi wraz z adresem kontaktowym do 27 stycznia 2017 r. na adres Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej, ul. Polanki 51, 80-308 Gdańsk, e-mail: m.wesiora@pomorskieparki.pl