Sierpień 2017

Zielone pytanie w Lipcu brzmiało następująco: „Rośliny i gleba mają naturalną zdolność gromadzenia i zatrzymywania wody, często w dużej ilości, jak nazywamy taką zdolność?"

Przytaczam fragment odpowiedzi nadesłany przez Patrycję Stefańską:  

„Zdolność gromadzenia oraz przetrzymywania wody przez dłuższy czas w środowisku biotycznym oraz abiotycznym nazywamy retencją wodną.

Mówiąc o roślinach mamy do czynienia z retencją szaty roślinnej, natomiast w przypadku gleby jest to retencja gruntowa, glebowa.

Retencja naturalna odbywa się w zbiornikach naturalnych, tj. np. bagna, torfowiska, koryta niewielkich potoków lub rzek, na terenach śródpolnych lub łąkach, gdzie dochodzi do zapobiegania przedostawania się i rozprzestrzeniania biogenów oraz zanieczyszczeń środowiska.

Retencja sztuczna to gromadzenie wody opadowej w specjalnie do tego wybudowanych zbiornikach np. cysternach, które w miastach często lokowane są pod ziemią a woda zostaje wstępnie oczyszczana przez promieniowanie UV.”

Laureatami konkursu zostali: Agnieszka Mendocha, Urszula Kosarewicz oraz Patrycja Stefańska. Dziękujemy za odpowiedzi i czekamy na kolejne. Gratulujemy, nagrody prześlemy pocztą.

Pytanie na sierpień: „Dragonfly (Smok latający) to angielska nazwa pewnego drapieżnego owada związanego ściśle ze środowiskiem wodnym. O jakiego owada chodzi i jaki jest jego największy przedstawiciel w Polsce?”

Prosimy o nadsyłanie odpowiedzi wraz z adresem kontaktowym do 31 sierpnia 2017 r. na adres Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej, ul. Polanki 51, 80-308 Gdańsk, e-mail: m.wesiora@pomorskieparki.pl

Grafika 1: Sierpień 2017