Zaproś gości... 2010

Jak co roku, od 9 lat, na przełomie jesieni i zimy, mamy przyjemność zaprosić uczniów wszystkich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa pomorskiego do udziału w konkursie „Zaproś gości do swej miejscowości”. Organizatorem konkursu jest Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku. Zadaniem uczestników konkursu jest utworzenie strony internetowej, poświęconej atrakcjom przyrodniczym, kulturowym i turystycznym najbliższego otoczenia (miejscowości, ulicy, cmentarza, parku, dzielnicy...).

Stworzone na potrzeby konkursu strony, mają zachęcać Internautów do odwiedzenia opisywanej miejscowości i tym samym są formą promocji Waszej Małej Ojczyzny. Jednym z załączników jest regulamin konkursu, uprzejmie prosimy o zapoznanie się z nim, gdyż nastąpiły istotne zmiany w stosunku do lat ubiegłych. Mamy nadzieję, że udział w naszym konkursie, będzie okazją do atrakcyjnej zabawy i poznania walorów najbliższego otoczenia.

Grafika 1: Zaproś gości 2010
Grafika 2: Zaproś gości 2010