Zaproś gości... 2012

Szanowni Państwo

Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku ma przyjemność zaprosić uczniów Waszej Szkoły do udziału w ósmej edycji konkursu „Zaproś gości do swej miejscowości”. Bieżąca edycja jest adresowana do szkół z województwa pomorskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego.

Zadaniem uczestników konkursu jest utworzenie strony internetowej, poświęconej atrakcjom przyrodniczym, kulturowym i  turystycznym najbliższego otoczenia. Wymogiem tegorocznej edycji konkursu jest ujęcie w pracy różnorodności biologicznej i przyrody opisywanego regionu.

Strona ma zachęcić internautów do odwiedzenia opisywanej okolicy i równocześnie pozwolić na promocję walorów przyrodniczych i krajobrazowych Waszej Małej Ojczyzny. W załączeniu przesyłamy regulamin konkursu wraz z formularzem, uprzejmie prosimy o zapoznanie się z nim. Liczymy, że udział w naszym przedsięwzięciu będzie okazją do miłej zabawy i poznania najbliższego otoczenia.

Konkurs jest częścią projektu „Bioróżnorodność – poznaj by zachować” finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.