Drzewa i krzewy bliżej nas - terenówka

Prowadzący: Kamila Kubic, Jowita Kurach
Odbiorcy: klasy IV-VI szkół podstawowych, klasy gimnazjalne, szkoły ponadgimnazjalne
Czas trwania zajęć: około 1 godziny
Miejsce: okolice siedziby CIEE (ul. Polanki 51, Gdańsk Oliwa)
Realizacja: terminy do ustalenia telefonicznie

Zajęcia obejmują:

 • Warsztaty terenowe;
 • „burzę mózgów”;
 • dyskusję;
 • gry i zabawy dydaktyczne;
 • ćwiczenia z materiałem biologicznym;
 • konkurs z nagrodami.

Cele i efekty dydaktyczne:

Cel ogólny: nauka rozpoznawania najpopularniejszych gatunków drzew

Cele szczegółowe: Uczeń:

 • potrafi wymienić i ogólnie scharakteryzować gatunki drzew i krzewów powszechnie występujące w Polsce;
 • potrafi wykorzystać cechy takie jak: kształt i wygląd liści/igieł, wygląd kory, owoców, kwiatów, pokrój drzewa itp. jako pomoc/narzędzie do oznaczania gatunku;
 • wzbogaca i utrwala przyrodniczy aparat leksykalny (nowe pojęcia);
 • potrafi dostrzec korzyści płynące z obecności drzew w życiu człowieka – estetyczne, kulturowe, gospodarcze;
 • zna taksony dendrologiczne rodzime i obce we florze Polski;
 • kształtuje umiejętność postrzegania kompleksów leśnych jako ważnych ekosystemów.