Mikroskopia – ogromny postęp w biologii

Odbiorcy: klasy IV-VII szkół podstawowych

 

Czas trwania zajęć: ok 2 godzin
Miejsce: siedziba CIEE (ul. Polanki 51, Gdańsk Oliwa)

Prowadzący: Marcin Węsiora

Wynalezienie mikroskopu umożliwiło obserwację skrytych dotąd przed ludzkich okiem mikroorganizmów. Pozwoliło na odkrycie nieznanego dotąd świata roślin, zwierzą grzybów i innych organizmów. Stało się też punktem zapalnym do szukania coraz mniejszych i bardziej elementarnych składowych naszego świata. W biologii przyczyniło się do odkrycia m.in. bakterii, co spowodowało rozwój nowych gałęzi nauki takich jak mikrobiologia czy immunologia. Zapraszamy do wspólnego zajrzenie w ten fascynujący mikroświat.