II edycja konkursu Fortyfikacje Gdańska i Pomorza – Kultura Autentyczności

Rozstrzygnięto drugą edycję konkursu „Fortyfikacje Gdańska i Pomorza Kultura Autentyczności”

Uczestnicy konkursu reprezentowali różnorodne kierunki i dyscypliny naukowe. Byli wśród młodzi architekci i urbaniści, specjaliści od architektury krajobrazu, biolodzy, biotechnolodzy, budowlańcy, studiujący gospodarkę przestrzenną, geografię, psychologię, technologię chemiczną. Przyjechali z 10 uczelni z całej Polski, pojawiła się również jedna uczelnia z Holandii – Staos University w Dronten.

Rozpoczęcie konkursu miało miejsce 5 października 2011 r. w Ratuszu Starego Miasta w Gdańsku, kiedy to uczestnicy konkursu zostali zapoznani z różnymi aspektami adaptacji zabytkowych obiektów architektury militarnej. Następnie rozpoczął się warsztat terenowy połączony z wizją lokalną przestrzeni stanowiących przedmiot konkursu – „Prochowni pod Kasztanami”.

Młodzi projektanci mieli okazję zapoznać się z historycznymi fortyfikacjami, w tym przede wszystkim z obiektem konkursowym, czyli Prochownią Wojenną pod Kasztanami, będącą najstarszym zachowanym magazynem prochowym w obszarze kwartału Grodzisko, wzniesionym (prawdopodobnie) w roku 1826. Prochownia znajduje się w niewielkiej dolince u stóp bastionu Jerozolimskiego od strony ul. 3 Maja. Obecnie w jej wnętrzach zorganizowany jest użytek ekologiczny „Prochownia pod Kasztanami”, służący ochronie zimujących tu nietoperzy.

Kolejne dwa dni studenci spędzili pracując w interdyscyplinarnych, międzykulturowych zespołach nad pomysłami zagospodarowania Prochowni pod Kasztanami oraz urządzenia przestrzeni przyrodniczej otaczającej magazyn prochowy.

Po prezentacji wszystkich koncepcji, jury konkursu przyznało uczestnikom trzy równorzędne trzecie, dwa drugie i dwa pierwsze miejsca. Dodatkowo wręczono też dwie nagrody specjalne za najlepszą koncepcję zagospodarowania przestrzeni z uwzględnieniem walorów przyrodniczych, ufundowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Organizatorami drugiej edycji konkursu były następujące instytucje: Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej Gdańskiej Fundacji Wody, Politechnika Gdańska – Wydział Architektury, Centrum Hewelianum. Patronat honorowy nad konkursem sprawuje Magdalena Pramfelt – Konsul Honorowy Królestwa Niderlandów w Gdańsku, Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego, Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska. Patronat medialny objął portal gdansk.pl oraz urbanistyka.info. Partnerem strategicznym konkursu było Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami konkursu zamieszczonymi poniżej, a wszystkim laureatom oraz uczestnikom gratulujemy tak wielu pomysłów i dziękujemy za udział w konkursie!

Laureaci konkursu
 
I miejsce ex aequo
 
Zespół No name w składzie
Justyna Osiecka – Politechnika Łódzka, architektura i urbanistyka
Marlena Olszewska – Politechnika Gdańska, architektura i urbanistyka
Tomek Rosiak – Politechnika Łódzka, architektura i urbanistyka
 
Zespół PORTAL TEAM w składzie
Paulina Ziółkowska – Politechnika Gdańska, budownictwo
Anna Cicha – Politechnika Gdańska, architektura i urbanistyka
Kajetan Wiecha – Politechnika Śląska w Gliwicach, architektura i urbanistyka
 
II miejsce ex aequo
 
Zespół Sub. Urbs. w składzie
Bogna Mańkowska – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, architektura krajobrazu
Sylwia Franczak – Politechnika Krakowska, architektura krajobrazu
Tomasz Laskiewicz – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, gospodarka przestrzenna
Tomasz Litwin – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, gospodarka przestrzenna
 
Zespół S.A.G w składzie
Jagoda Spychała – Politechnika Poznańska, architektura i urbanistyka
Wojciech Gruźliński – Politechnika Poznańska, architektura i urbanistyka
Filip Ast – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, psychologia
 
III miejsce
 
Zespół Latający Holender w składzie
Łukasz Dąbrowski – Politechnika Gdańska, biotechnologia
Joanna Jaczewska Politechnika Gdańska, architektura
Krzysztof Szafrański – Politechnika Gdańska, budownictwo
Anna Wysok – Politechnika Gdańska, technologia chemiczna
 
III miejsce oraz nagroda specjalna za najlepiej urządzoną przestrzeń przyrodniczą
 
Zespół J.E.J.A.! w składzie
Anna Długozima – SGGW Warszawa, architektura krajobrazu/gospodarka przestrzenna
Edyta Winiarska – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, architektura krajobrazu
Justyna Lipiak – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, architektura i urbanistyka
Jacek Mazur – Uniwersytet Gdański, biologia
Zespół VIeermuis w składzie
Rebecca Meijerink – Staos University of Applied Science and Teacher Education
Ola Niemc – Uniwersytet Gdański, biologia
Krzesimir Jagiełło – Uniwersytet Gdański, geografia
Grafika 1: II edycja konkursu Fortyfikacje Gdańska i Pomorza – Kultura Autentyczności
Grafika 2: II edycja konkursu Fortyfikacje Gdańska i Pomorza – Kultura Autentyczności
Grafika 3: II edycja konkursu Fortyfikacje Gdańska i Pomorza – Kultura Autentyczności
Grafika 4: II edycja konkursu Fortyfikacje Gdańska i Pomorza – Kultura Autentyczności
Grafika 5: II edycja konkursu Fortyfikacje Gdańska i Pomorza – Kultura Autentyczności
Grafika 6: II edycja konkursu Fortyfikacje Gdańska i Pomorza – Kultura Autentyczności
Grafika 7: II edycja konkursu Fortyfikacje Gdańska i Pomorza – Kultura Autentyczności
Grafika 8: II edycja konkursu Fortyfikacje Gdańska i Pomorza – Kultura Autentyczności
Grafika 9: II edycja konkursu Fortyfikacje Gdańska i Pomorza – Kultura Autentyczności
Grafika 10: II edycja konkursu Fortyfikacje Gdańska i Pomorza – Kultura Autentyczności
Grafika 11: II edycja konkursu Fortyfikacje Gdańska i Pomorza – Kultura Autentyczności
Grafika 12: II edycja konkursu Fortyfikacje Gdańska i Pomorza – Kultura Autentyczności
Grafika 13: II edycja konkursu Fortyfikacje Gdańska i Pomorza – Kultura Autentyczności
Grafika 14: II edycja konkursu Fortyfikacje Gdańska i Pomorza – Kultura Autentyczności
Grafika 15: II edycja konkursu Fortyfikacje Gdańska i Pomorza – Kultura Autentyczności
Grafika 16: II edycja konkursu Fortyfikacje Gdańska i Pomorza – Kultura Autentyczności
Grafika 17: II edycja konkursu Fortyfikacje Gdańska i Pomorza – Kultura Autentyczności
Grafika 18: II edycja konkursu Fortyfikacje Gdańska i Pomorza – Kultura Autentyczności
Grafika 19: II edycja konkursu Fortyfikacje Gdańska i Pomorza – Kultura Autentyczności