III edycja konkursu Fortyfikacje Gdańska i Pomorza – Kultura Autentyczności

Konkurs „Fortyfikacje Gdańska i Pomorza Kultura Autentyczności” odbył się w Gdańsku po raz trzeci. Jego celem było znalezienie ciekawych pomysłów architektonicznych na zagospodarowanie fortyfikacji Biskupiej Górki w Gdańsku. Organizatorem i pomysłodawcą konkursu jest Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej Gdańskiej Fundacji Wody.

Międzynarodowe, multidyscyplinarne i międzyuczelniane zespoły stworzyły i zaprezentowały koncepcje zagospodarowania Biskupiej Górki. Na otwartą prezentację koncepcji, 6 października w Ratuszu Staromiejskim przybyli nie tylko mieszkańcy, ale także przedstawiciele Rady Miasta Gdańska, m.in. pan Marek Bumblis, przewodniczący Komisji Kultury Rady Miasta Gdańska.

Młodzi twórcy doskonale  poradzili sobie  z niełatwym zadaniem ożywienia Biskupiej Górki, uczynienia jej bardziej dostępną  dla  mieszkańców  i turystów i jednocześnie podkreślenia walorów przyrodniczych i kulturowych.

Pierwsze  miejsce  w  konkursie  zdobyła  grupa  „BON TON”  w składzie Natalia  Kowalska – SGGW, Architektura Krajobrazu, Bogna  Mańkowska – Akademia Rolnicza w Krakowie, Architektura Krajobrazu za wieloaspektowe spojrzenie, uwzględnienie funkcji kulturowych, edukacyjnych, rekreacyjnych. Stworzenie  przestrzeni dla mieszkańców i lokalnych artystów. Zwrócenie  uwagi na bardzo ważny wątek współpracy polsko – holenderskiej.

Drugie  miejsce  zdobyła  grupa „Cztery” reprezentująca Politechnikę Gdańską Wydział Architektury w składzie Bogumił Katarzyna, Brzuchańska Iga, Cholewińska Adrianna, Kubiesa Aleksandra, której uczestniczki dostrzegły potencjał w bogactwie przyrodniczym terenu. Zwróciły uwagę na problemy występujące w dzielnicy (zaniedbany teren, wysoki stopień ubóstwa
i bezrobocia, mała  ilość usług), zaproponowały zmiany, które  powinny zostać wypracowane w oparciu o projektowanie partycypacyjne angażujące mieszkańców. Zaproponowały nowe funkcje  dla bastionów: salę kinowo/wykładową, pomieszczenia dla  stowarzyszeń działających na  Biskupiej Górce, amfiteatr, miejsce  na  ognisko,  salę multimedialną gdzie dotknąć można  historii Biskupiej Górki.

Trzecie miejsce  ex aequo zajął zespół z Politechniki Gdańskiej „Latający holender” w składzie Banasik Marta, Alaburda Oskar – Wydział Architektury, Dąbrowski Łukasz – absolwent międzywydziałowego kierunku Biotechnologia, Szafrański Krzysztof – Wydział Budownictwa oraz zespół „Archaniołki” w składzie Kamińska  Iwona, Ziółkowska  Martyna – Politechnika  Wrocławska, kierunek Planowanie przestrzenne, Mazur Justyna – Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury i Urbanistyki oraz Milanowska  Małgorzata reprezentująca Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, kierunek Architektura Krajobrazu.

„Latający holender” bardzo trafnie dostrzegł sąsiedztwo Centrum Hewelianum i wynikające stąd szanse i zagrożenia dla  zagospodarowywania obiektów Biskupiej Górki, przeprowadził analizę SWOT, uwzględnił kwestie ekonomiczne związane z  adaptacją terenu, naturalną regulacją zieleni poprzez  wypas kóz na  bastionach oraz  wykorzystanie ich pożytków do stworzenia produktu regionalnego.     Zespół „Archaniołki” wyróżniony został za ciekawą formę prezentacji (teatrzyk), konsekwentnie  przedstawione  i zaplanowane  działania, atrakcje na  świeżym powietrzu dla małych i dużych, identyfikację  wizualną terenu opracowaną  w  oparciu o już istniejące elementy.

Jury konkursu w składzie  dr inż. Justyna Borucka – Politechnika Gdańska, dr Henk Blokland – Saxion University, Mariusz Maleszewski – Partnerstwo dla  Biskupiej Górki, Jowita  Kurach, Katarzyna  Sulewska  – Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej Gdańskiej Fundacji Wody przyznało 5 wyróżnień specjalnych.

Wyróżnienie za najciekawsze rozwiązania przyrodnicze przyznano zespołowi „No name” w składzie Agnieszka Korzeniewska – Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Elżbieta Jadwiga  Kaszuba – Akademia  Sztuk Pięknych w Warszawie  oraz zespołowi „Mons Episcopalis” w składzie Katarzyna  Berent – Politechnika Gdańska, Wydział Architektury, Natalia Dziak – Politechnika  Wrocławska, Wydział Architektury, Magdalena  Kąkolewska – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Architektury Krajobrazu. Zespół „Urban Blender” reprezentujący Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w  Olsztynie, kierunek Gospodarka  Przestrzenna w składzie Paulina Lubińska, Jakub Bożomański, Grzegorz Szyperek wyróżniony został dodatkowo za  inżynierskie  podejście do tematu.

Wyróżnienie za  globalne  spojrzenie otrzymał zespół „The  Flying Dutchman”  w składzie Miranda van de Burgt, Jessica da Rocha Brito Oliveira, Nami Cha, Cian O’shea z Saxion University, Bartosz Ukarma-Malaga z Politechniki Wrocławskiej Wydziału Architektury.

Wyróżnienie za ciekawą ideę prezentacji – stop klatka otrzymał zespół „ArchBus” reprezentujący Politechnikę  Gdańską w składzie Joanna Jaczewska, Julia Hajdel – Wydział Architektury, Iga Zjawin – Wydział Budownictwa.

Patronat honorowy nad konkursem sprawuje Marszałek Województwa Pomorskiego, Prezydent Miasta Gdańska, Prorektor ds. Nauki Uniwersytetu Gdańskiego, Konsul Honorowy Królestwa Niderlandów w Gdańsku.

Partnerami merytorycznymi konkursu są: Politechnika Gdańska – Wydział Architektury, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Uniwersytet Gdański – Wydział Biologii, Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna, Stowarzyszenie „WAGA”, Partnerstwo dla Biskupiej Górki, Instytut Kultury Miejskiej, Nadbałtyckie Centrum Kultury. Patronat medialny objął portal urbanistyka.info.  Konkurs wspierają Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo – PGNiG S.A. oraz Gdańska  Infrastruktura Wodociągowo – Kanalizacyjna – GIWK Sp. z o.o.

Kapituła Forum Odpowiedzialnego Biznesu doceniła  formułę  konkursu  i jest on opublikowany w 10, Jubileuszowej Edycji Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2011. Dobre praktyki”.

Grafika 1: III edycja konkursu Fortyfikacje Gdańska i Pomorza – Kultura Autentyczności
Grafika 2: III edycja konkursu Fortyfikacje Gdańska i Pomorza – Kultura Autentyczności
Grafika 3: III edycja konkursu Fortyfikacje Gdańska i Pomorza – Kultura Autentyczności
Grafika 4: III edycja konkursu Fortyfikacje Gdańska i Pomorza – Kultura Autentyczności
Grafika 5: III edycja konkursu Fortyfikacje Gdańska i Pomorza – Kultura Autentyczności
Grafika 6: III edycja konkursu Fortyfikacje Gdańska i Pomorza – Kultura Autentyczności
Grafika 7: III edycja konkursu Fortyfikacje Gdańska i Pomorza – Kultura Autentyczności
Grafika 8: III edycja konkursu Fortyfikacje Gdańska i Pomorza – Kultura Autentyczności
Grafika 9: III edycja konkursu Fortyfikacje Gdańska i Pomorza – Kultura Autentyczności
Grafika 10: III edycja konkursu Fortyfikacje Gdańska i Pomorza – Kultura Autentyczności
Grafika 11: III edycja konkursu Fortyfikacje Gdańska i Pomorza – Kultura Autentyczności
Grafika 12: III edycja konkursu Fortyfikacje Gdańska i Pomorza – Kultura Autentyczności
Grafika 13: III edycja konkursu Fortyfikacje Gdańska i Pomorza – Kultura Autentyczności
Grafika 14: III edycja konkursu Fortyfikacje Gdańska i Pomorza – Kultura Autentyczności
Grafika 15: III edycja konkursu Fortyfikacje Gdańska i Pomorza – Kultura Autentyczności
Grafika 16: III edycja konkursu Fortyfikacje Gdańska i Pomorza – Kultura Autentyczności
Grafika 17: III edycja konkursu Fortyfikacje Gdańska i Pomorza – Kultura Autentyczności